Deskriptor hospodárenie
Počet nájdených titulov : 13
1. Podnikanie v cestovnom ruchu / Jana Kučerová , Ľudmila Šmardová
2. Racionalizácia hospodárenia s náradím v strojárskej výrobe / Ondrej Muzika , Ivan Dojčan
3. Kniha pre páry / Julián Melgosa , Annette D. Melgosa
4. Verejná politika a miestna samospráva: štyri princípy spravovania / Katarína Staroňová , Emília Sičáková-Beblavá
5. Výročná správa mesta Handlová 2008 / Výročn zahl.
6. Od deficitu k prebytku. Od izolácie ku konvertibilite / Štefan Dolák
7. Ekonomika stavebníctva / Karol Urbánek
8. Ekonomie pro každý den / Marie Dohnalová
9. Rozbory hospodárskej činnosti priemyselných podnikov / Václav Hoffmann
10. Nové účtovníctvo neziskových organizácií v praxi / Viera Laszová
11. Podnikové hospodárstvo / Mikuláš Sedlák
12. Automanažment podnikateľa / Emil Burák
13. Novelizovaný zákon o zdravotnom poistení s dôvodovou správou v úplnom znení / Novelizovan zahl.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ