Deskriptor retardácia
Počet nájdených titulov : 5
1. Patopsychológia / Gabriela Rozvadský Gugová
2. Špeciálno-pedagogická psychológia / Viktor Lechta prel., Marián Medlen prel., Špeciáln zahl.
3. Všeobecná patopsychológia. Patopsychológia mentálne postihnutých / Ivan Jakabčic
4. Světy postižených / Bohuslav Blažek
5. Forezná psychológia / Anton Heretik
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ