Deskriptor moderna
Počet nájdených titulov : 12
1. Kontexty slovenskej moderny / Dana Hučková
2. Slovenská moderna / Dana Hučková zost.
3. Štyri hry slovenskej moderny
4. Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež po roku 1960 / Zuzana Stanislavová
5. Literatúra pre 2. ročník stredných škôl / Pavol Petrus , Anna Gažiová , Miloš Tomčík
6. Toto rozbiehajúce sa 21. storočie / Tomáš Štrauss
7. Poézia slovenskej katolíckej moderny / Milan Hamada zost.
8. Dejiny slovenskej literatúry / Milan Pišút
9. Slovenská katolícka moderna v premenách času / Ján Frátrik
10. Literatúra pre 2. ročník gymnázií a pre 2. ročník stredných odborných škôl / Literatúr zahl.
11. Dve storočia slovenskej lyriky / Stanislav Šmatlák
12. Zmaturuj z literatúry / Jana Mirgová prel., Jana Pavúková prel., Zmaturu zahl.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ