Deskriptor motivácia
Počet nájdených titulov : 121
1. Základy psychológie pre stredné školy / Anna Okruhlicová , Miron Zelina
2. Ži ako kráľ, alebo lamentuj a preklínaj / Peter Dubaj
3. Emocionálna výchova / Alena Doušková , Aneta Jarešová , Bronislava Kasáčová
4. 14-dňový plán pre krajšie a zdravšie telo / Daniela Kmeťová
5. Rozvoj a vzdělávání manažerů / Ivana Folwarczná
6. Manažment / Miroslav Majtán , kol
7. Kapitoly zo sociálnej psychológie / Marta Flešková
8. Jak vyniknout v IQ testech / Pavel Wurm prel., Ja zahl.
9. Šlabikár šťastia / Pavel "Hirax" Baričák
10. Doučovanie / Ladislav Gorej , Pavol Sika , Vladimír Žigmund
11. Sociálny systém skutočnosť a vízia / Michal Páleník , kol
12. Ako sa stať tvorivým / Miron Zelina
13. Úspěch máte ve vlastních rukách / Christine Harvey , Bill Sykes , Milena Bočánková prel., Dagmar Jírová prel.
14. Každý má šancu / Každ zahl.
15. Kriminální psychologie / Ludmila Čírtková
16. Marketingové řízení školy / Jaroslav Světlík
17. Základy manažmentu / Mikuláš Sedlák
18. Psychológia / Miroslava Szarková
19. Manažérske kompetencie v miestnej a v regionálnej samospráve / Miroslav Tuma
20. Kapitoly zo sociálnej psychológie / Jitka Oravcová
21. Stopy v piesku / Margaret F. Powersová , Jozef Šajda prel.
22. Celostný manažment / Ján Porvazník
23. Marketing / Philip Kotler , Gary Armstrong , kol prel.
24. Základy psychológie / Marián Košč
25. Základy psychológie / Marián Košč
26. Kapitoly zo súčasnej edukácie / Erich Petlák , kol
27. Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa / Miron Zelina
28. Kapitoly zo všeobecnej didaktiky / Ján Bajtoš
29. Pedagogická psychológia / Tomáš Pardel
30. Pedagogická psychológia / Tomáš Pardel
31. Tvorivosť v každodennom živote a vo výskume / Marta Jurčová
32. Úvod do psychoterapie / Jan Vymětal
33. Koučování pro manažery a firemní týmy / Édouard Stacke , Ludmila Desbrosseová prel., Eva Černá prel.
34. Ako zvládať konflikty / Vladislav Kačáni , Michaela Bucková
35. Ústny prejav a umelecký prednes / Ján Findra , Emil Tvrdoň
36. Řízení lidských zdrojů / Michael Armstrong
37. Ekonomika / Kamil Kravárik , Zlatica Mravcová , Pavol Tarábek
38. Desatero manažera / František Bělohlávek
39. Ako začať podnikať / Peter Hingston , Rudolf ml. Lesňák prel.
40. Súkromné podnikanie v malých a stredných firmách / Jozef Svitek
41. Manažérstvo kvality / Alexander Mateides
42. Psychológia v práci s ľuďmi / Rajmund Kowalczuk , Josef Štefanovič prel.
43. Základy sociální práce / Oldřich Matoušek
44. Lenochova cesta k bohatství / Joe Karbo , Jan Turija Kempe prel.
45. Teraz to zíde? / Igor Bukovský
46. Prehľad psychológie / Eva Gajdošová
47. Psychológia / Marcela Verešová
48. Motivation in the Classroom / Cheryl L. Spaulding
49. Strategie řízení třídy / James S. Cangelosi , Milan Koldinský prel.
50. Hry pro zlepšení motivace a sebepojetí žáků / Jack Canfield
51. Motivácia a emocionalita človeka / Július Boroš
52. Ako uloviť toho pravého / Petra Durst-Benning , Silvia Smidová prel., Silvia Smidová prel.
53. Úspech / Alan Loy McGinnis , Dušan Kupka prel.
54. Muži sú z Marsu, ženy z Venuše / John Ph. D. Gray , Alena Redlingerová prel.
55. Všeobecná patopsychológia. Patopsychológia mentálne postihnutých / Ivan Jakabčic
56. S radosťou k úspechu / N.B. Enkelmann
57. Umenie ľahko sa učiť / Kurt Tepperwein , Alena Ivanová prel.
58. Didaktika výtvarnej výchovy / Ján Banaš
59. Cesty k prosperitě / František Čuba
60. Psychologie činnosti a osobnosti učitele / Marta Langová
61. Psychológia v organizácii a riadení / Vincent Kovačič
62. Psychológia / Jozef Štefanovič
63. Byť dobrým otcom - povinnosť, či túžba / František Chorvát
64. Aj učiť sa treba učiť / František Kassay
65. Psychológia / Tomáš Pardel
66. Štrnásťroční v spoločnosti / Ján Bubelíni
67. Motivácia a záujmy / Ladislav Gorej , Imrich Ilenin , Miron Zelina
68. Používatelia odborných informácií a informatické služby / Ján G. Žatkuliak
69. Psychológia v práci vedúceho / Ivan Perlaki
70. Osobnosť človeka pri práci / Anton Jurovský
71. Psychologické aspekty práce žien v priemysle / Ivan Pikala
72. Základy všeobecnej psychológie / Tomáš Pardel
73. Psychológia ľudských snažení / Kazimierz Obuchovski , Michal Choluj prel.
74. Psychológia samoučenia / Ján Grác
75. Rozvoj osobností učňov / Ľudovít Januška
76. Motivácia ľudskej činnosti a správania / Tomáš Pardel
77. Motivace lidského chování / Miloslav Homola
78. Psychologické aspekty pracovného prostredia / Psychologick zahl.
79. Biologická determinácia správania / Jozef Švancara
80. Psychológia a škola IV / Ladislav Ďurič
81. Základy všeobecnej psychológie / Tomáš Pardel
82. Psychológia v XX. storočí / M. G. Jaroševskij
83. Učenie a motivácia / Ilona Barkóczy
84. Človek v spoločnosti / David Krech
85. Kapitoly z experimentálnej psychológie / Tomáš Pardel prel., Kapitol zahl.
86. Duševný život v spoločenských podmienkach / Anton Jurovský
87. Problémy psychológie dieťaťa a mládeže / Problém zahl.
88. Pedagogická psychológia / Ladislav Ďurič
89. Etika a dnešok / Karel Mácha
90. Didaktika / M. A. Danilov
91. Experimentálna psychológia / Robert S. Woodworth
92. Psychológia pre manažérov a podnikateľov / Miroslava Szarková
93. Základy učiteľskej psychológie / Vladislav Kačáni a kol.
94. Osobnosť a poznávanie / Imrich Ruisel
95. Slon v chladničke / Peter F. Kinauer , Marcela Smitňová prel.
96. Psychologie osobnosti / Pavel Říčan
97. Jak být úspěšnou manažerkou / Milan Mikuláštík
98. Řízení lidských zdrojů / Michael Armstrong
99. Jak se stát úspěšným lídrem / Jo Owen , Josef Koubek prel.
100. Základy strategického řízení a rozhodování / Thaddeus Mallya
nasledujúca strana
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ