Deskriptor emócie
Počet nájdených titulov : 71
1. Emocionálna výchova / Alena Doušková , Aneta Jarešová , Bronislava Kasáčová
2. Uvoľněné rodičovství / Pavla Koucká
3. Podaj mi ruku, otecko / Józef Augustyn , Kamila Wojnar Ondicová prel.
4. Reiki / Mari Hall , Jana Pivoňková prel.
5. Léčivá síla čaker v praxi / Christine R. Page , Andrej Dragomirecký prel.
6. Emocionálna inteligencia a tvorivá výučba / Jarmila Dargová , Ľubomíra Čonková
7. Hrať život z centrálneho dvorca / Arynne A. Simonová , Martin Štulrajter prel.
8. Prežite rozchod s úsmevom / Susan J. Elliotová , Marína Terenová prel.
9. Tajomstvo siedmich závojov / Ruediger Schache , Dana Kurčáková prel.
10. Srdce zmámené láskou / Miroslav Plzák
11. Sociálna patológia / Anna Pavlovičová
F O T O K O P I A
12. Emočná alchýmia / Tara Bennett-Golemanová , Anna Rácová prel.
13. Sebavýchova a duševní zdraví / Libor Míček
14. Svět tvých iluzí / Vladimír Savčenko , Zdeňka Nešporová prel.
15. Fantastické a magické z hlediska psychiatrie / Vladimír Vondráček , František Holub
16. Vzpoura deprivantů / František Koukolík , Jana Drtilová
17. Problémové chování dětí a mládeže / Stanislav Navrátil , Jan Mattioli
18. Prehľad všeobecnej psychológie / Jozef Daniel
19. Základy psychológie / Marián Košč
20. Základy psychológie / Marián Košč
21. Kapitoly zo súčasnej edukácie / Erich Petlák , kol
22. Dlhý život s Piatimi "Tibeťanmi" / Arnold H. Lanz , Norbert Scheida prel.
23. Zápisky Paula Bruntona / Paul Brunton , Růžena Formánková prel., Antonie Krejčová prel., Marie Marešová prel.
24. Umenie a emócie / S.Ch. Rappoport , Vladimír Brožík prel.
25. Malá zdravoveda / Z. A. Vasilievová , S. M. Ľubinská , Elena Linzbothová-Krupová prel.
26. Človek očami vedy / Walter Hollitscher , František Chorvát prel.
27. Pedagogická psychológia / Tomáš Pardel
28. Pedagogická psychológia / Tomáš Pardel
29. Psychológia a zdravý vývin osobnosti / Ondrej Kondáš , Ján Vonkomer
30. Úvod do antropológie / Branislav Malík
31. Interkulturní psychologie / Jan Průcha
32. Umenie byť samým sebou / Vladimír Levi , Oľga Sadloňová prel.
33. Základy psychológie / Július Boroš
34. Filozofia krásna / L.N. Stolovič
35. Prehľad psychológie / Eva Gajdošová
36. Psychológia / Marcela Verešová
37. Je mi z teba zle! / Kurt Tepperwein , Veronika Vosyková prel., Andrea Mezovská prel.
38. Priateľstvo / Alan Loy McGinnis , Valéria Valovičová prel.
39. Adolescencia / Elizabeth Fenwick
40. Tajemství lásky / Barbara De Angelis , Hana Březáková prel.
41. Citová výchova detí v rodine / Jelena Ippolitovna Kulčickaja , Jana Brožíková prel.
42. Gordické uzly / Miroslav Plzák , Miroslav Barták ilustr.
43. Experimentálna psychológia / Július Boroš
44. Kľúč na výber manželského partnera / Miroslav Plzák , Blažena Moravčíková prel.
45. Mozaika môjho ja / Lívia Mohásová , Nora Jedličková prel.
46. Kapitoly zo všeobecnej psychológie. Emócie / Matej Czako
47. Emócie v nás / Anatolij S. Nikiforov , Oľga Sadloňová prel.
48. Osobnost a emocionální problémy / Jiří Rigel
49. Psychológia ľudských snažení / Kazimierz Obuchovski , Michal Choluj prel.
50. Motivace lidského chování / Miloslav Homola
51. Citová výchova v rodine / Mirka Klímová-Fügnerová , Nora Jedličková prel.
52. Kapitoly z experimentálnej psychológie / Tomáš Pardel prel., Kapitol zahl.
53. Psychologie / A. A. Smirnov , D. Tollingerová prel.
54. City v našom živote / Stanislav Gerstmann , Jozef Štefanovič prel.
55. Experimentálna psychológia / Robert S. Woodworth
56. Vykladanie z kariet / Susann Redlinová , František Baranec prel.
57. Rodičovstvo je veda / Margot Sunderlandová , Alena Redlingerová prel.
58. Osobnosť a poznávanie / Imrich Ruisel
59. Psychologie vděčnosti a nevděčnosti / Jaro Křivohlavý
60. Prečo padne chlieb vždy / Richard Robinson , Jana Kantorová-Báliková prel.
61. Neverbální komunikace / Oldřich Tegze
CD
62. Asertivitou proti stresu / Ján Praško , Hana Prašková
63. Aura - brána k duši / Manuela Oetinger , Miloš Hubáček prel.
64. Základy psychologie / Milan Nakonečný
65. Pozitivní psychologie / Jaro Křivohlavý
66. Túžby riadia náš život / Jozef Hariš
67. Prečo muži nepočúvajú a ženy sa nevyznajú v mapách / Allan Pease , Barbara Pease , Erika Mináriková prel.
68. Prečo muži nemôžu robiť viac vecí súšasne a ženy stále rozprávajú / Allan Pease , Barbara Pease , Petra Šimkovičová prel.
69. Dlhý život s Piatimi "Tibeťanmi" / Arnold H. Lanz , Norbert Scheida prel.
70. Ako zvládať konflikty / Vladislav Kačáni , Michaela Bucková
71. Keď slony plačú / Jeffrey Moussaieff Masson , Susan McCartyová , Mária Bratinková prel., Gabriela Fojtlová prel.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ