Deskriptor vedy prírodné
Počet nájdených titulov : 18
1. Dejiny vedy a techniky na Slovensku / Ján Tibenský
2. Renesancia / I. Kuhn prel., Renesanci zahl.
3. Michael Faraday / Jiří Koryta
4. Izák Newton / S.I. Vavilov , Ladislav Vrbovský prel.
5. Labyrint světa / Wiktor Osiatynski , Dušan Provazník prel., Pavla Provazníková prel.
6. Louis Pasteur / Zoltán Halász , Nora Jedličková prel.
7. Nitky z mého života / Jan Evangelista Purkyně
8. Teória lineárnych operátorov v technickýcha prírodných vedách / Arch W. Naylor , George R. Sell , Jozef Dravecký prel., Peter Mederly prel.
9. Dějiny exaktních věd v českých zemích / Dějin zahl.
10. Dejiny prírodných vied v dátach / Jaroslav Folta , Luboš Nový , Ondrej Pöss prel.
11. Cesty k nekonečnu / Anton Hlinka
12. Slovník
13. Filozofia, prírodoveda, súčasnosť / Vladimír Biľo prel.
14. Dějiny přírodních věd v datech / Jaroslav Folta , Luboš Nový
15. Logický empirizmus a filozofia prírodných vied / Ján Bodnár zost.
16. Kozmos, človek a náboženstvo / Juraj Bober zost.
17. Svet práce / Marta Hargašová
18. Veda na dlani / Zdeněk Urban prel., Ved zahl.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ