Deskriptor riadenie obchodu
Počet nájdených titulov : 9
1. Organizácia a riadenie obchodnej činnosti / Organizáci zahl.
2. Psychológia pre manažérov a podnikateľov / Miroslava Szarková
3. Řízení lidských zdrojů / Michael Armstrong
4. Marketing. Základy a principy / Miroslav Foret , Petr Procházka , Tomáš Urbánek
5. Európska investičná banka / Európsk zahl.
6. Jak reorganizovat firmu / D. E. Hussey , Vilém Jungmann prel.
7. Abeceda asistentky a sekretářky / Eva Škorňová
8. Teória riadenia / Wanda Kochelková
9. Desatero manažera / František Bělohlávek
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ