Deskriptor Jilemnický, Peter 1901-1949
Počet nájdených titulov : 8
1. DAV a sovietska literatúra / Vladimír Čerevka
2. Pole rozorané / Štefan Drug zost.
3. Próza a skutočnosť / Stanislav Rakús
4. O štýle slovenskej prózy / Karol Tomiš
5. Peter Jilemnický / Juraj Pavelek zost.
6. Peter Jilemnický / Viliam Sokolík
7. Plamienky šťastia / Juraj Pavelek zost.
8. Peter Jilemnický. Vždy s ľudom / Břetislav Truhlář
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ