Deskriptor školy základné
Počet nájdených titulov : 110
1. Emocionálna výchova / Alena Doušková , Aneta Jarešová , Bronislava Kasáčová
2. Integrované tematické vyučovanie / Integrovan zahl.
3. Integrované tematické vyučovanie / źudmila Bistáková zost., Štefánia Hrivňáková zost.
4. Integrované tematické vyučovanie / źubica Bagalová zost., Integrovan zahl.
5. Škola a kvalita / Ivan Turek
6. Tajomstvo vody alebo Cesta vody k žuďom a spä do rieky / Tajomstv zahl.
CD
7. Krok za krokom / źudmila Šimčáková prel., KRO zahl.
8. Program výchovy k tolerancii a žudským právam / Progra zahl.
9. Doučovanie / Ladislav Gorej , Pavol Sika , Vladimír Žigmund
10. Pedagogika špecializovaných tried základnej školy / Ivan Bajo
11. Správa o výsledkoch prieskumu a postavení žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia v školskom systéme SR / Správ zahl.
12. Programové prístupy pri profesijnej orientácii rómskych žiakov / Ladislav Gorej , Peter Repiský
13. Rozvoj osobnosti žiaka so zameraním na 1. stupeň základnej školy / Beata Kosová
14. Handlová o mladých - pre mladých / Veronika Fabianová , Paulína Deliová , Alexander Muszela
15. Třída plná pohody / Charles A. Smith , Jiří Bumbálek prel.
16. Keď jubiluje škola / Jozef Ondriš zost.
17. Diktáty a pravopisné cvičenia pre 6.-9. roč ZŠ / Marta Patáková , Anna Rýzková
18. Otázky primeranosti vyučovania slovenského jazyka v 2.-5.roč. ZŠ / Ján Ededy
19. Metodická príručka na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry v 7. roč. ZŠ / Valéria Betáková , Marta Zahrádková , Viliam Obert
20. Metodická príručka na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry v. 6. roč. ZŠ / Metodick zahl.
21. Metodická príručka na vyučovanie slovenkého jazyka a literatúry v 8. roč. ZŠ / Metodick zahl.
22. Metodická príručka na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry v 5. roč. ZŠ / Metodick zahl.
23. Metodická príručka na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry vo 4. roč. ZŠ / Metodick zahl.
24. Metodická príručka na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry v 2. roč. ZŠ / Metodick zahl.
25. Metodická príručka na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry v 1. ročníku ZŠ / Metodick zahl.
26. Diktáty a jazykové cvičenia / Pavol Bernáth , Gejza Horák
27. Rozvíjanie jazykovej kultúry žiakov / Jozef Janek
28. Hodiny slohu I / Jozef Ballay , Gustav Janáček
29. Metodika slohu / Jozef Ballay
30. Metodika slohu / Jozef Ballay , Gustav Janáček
31. Slohové rozbory v ukážkach / Marta Patáková , Valéria Betáková
32. Literatúra pre deti a mládež s metodikou / Elena Zigová , Viliam Obert
33. Metodika literárnej výchovy / Laurent Horečný
34. Nová matematika / Giovanni Sciacovelli , Július Patuc prel.
35. Sbírka úloh z učiva matematiky základní školy / František Běloun
36. źudové piesne / Dušan Stankovský
37. Psychológia tvorivosti / Psychológi zahl.
38. Metodická príručka na vyučovanie matematiky v 1. ročníku základných škôl / Josef Kittler , Edita Poláková prel.
39. Metodická príručka na vyučovanie matematiky v 2. ročníku ZŠ / Josef Kittler , František Kuřina , Edita Poláková prel.
40. Metodická príručka na vyučovanie matematiky v 3. ročníku ZŠ / Josef Kittler , František Kuřina , Marie Tichá , Edita Poláková prel.
41. Metodická príručka na vyučovanie matematiky v 4. ročníku ZŠ / Milan Koman , Edita Poláková prel.
42. Metodická príručka k učebniciam fyziky pre 7. ročník ZŠ I. a II. diel / Martin Macháček , Valéria Jablonská prel.
43. Metodická príručka na písanie v 2.a 3.ročníku ZŠ / Juraj Brka
44. Zbierka úloh z fyziky / Anna Šmatinová
45. Počítání bez obav / Věra Kárová
46. Slovenský jazyk / Eva Cesnaková
47. Metodická príručka na vyučovanie ruského jazyka v 6. ročníku ZŠ / Nina Milecová
48. Rozvíjanie myslenia, reči a základných zručností / Ladislav Mihálik
49. Metodická príručka na vyučovanie matematiky v 5. ročníku základnej školy / Jaroslava Urbanová
50. Pedagogická komunikácia v základnej škole / Peter Gavora a kol.
51. Metodická príručka na písanie pre prvý stupeň ZŠ / Margita Nemčíková
52. Výtvarná výchova v 5. a 6. ročníku ZŠ / Anton Macko
53. Metodická príručka na vyučovanie vlastivedy vo 4. ročníku základnej školy / Marie Jarošová
54. Metodická príručka na vyučovanie zemepisu v 5. ročníku ZŠ / Ján Verešík prel., Metodick zahl.
55. Domáce náuky - nepovinný predmet v 5. a 6. ročníku ZŠ / Irena Vaščurová prel., Libuše Sojková a kol.
56. Metodická príručka na vyučovanie prírodovedy vo 4. ročníku základnej školy / Veronika Zvončeková prel., Stanislav Nový a kol.
57. Telesná výchova v 3. a 4. ročníku základnej školy / Pavel Belšan
58. Výtvarná výchova v 3. a 4. ročníku ZŠ / Anton Macko
59. Metodická príručka na vyučovanie hudobnej výchovy pre 3. ročník ZŠ / źubica Kopinová
60. Metodická príručka na vyučovanie prírodovedy v 3. ročníku základnej školy / Monika Ugrocká prel., Stanislav Nový a kol.
61. Metodická príručka na vyučovanie vlastivedy v 3. ročníku ZŠ / Josef Doubrava , Monika Gúčiková prel.
62. Metodická príručka na vyučovanie hudobnej výchovy v 2. ročníku základnej školy / źubica Kopinová a kol.
63. Metodická príručka na vyučovanie písania v 2.a 3. ročníku ZŠ / Margita Nemčíková
64. Metodická príručka na vyučovanie fyziky v 8. ročníku základnej školy / Karol Klobušický prel., Marta Chytilová a kol.
65. Metodická príručka na vyučovanie ruského jazyka v 8. ročníku ZŠ / Margita Mičková prel.
66. Metodická príručka na vyučovanie matematiky a rysovania v 8. ročníku ZŠ / Eva Sitárová prel., Šimon Pindroch prel.
67. Metodická príručka na vyučovanie prírodopisu v 8. ročníku ZŠ / Mária Feriančíková prel.
68. Metodická príručka na vyučovanie zemepisu v 8. ročníku ZŠ / Josef Doubrava , Monika Gúčiková prel.
69. Metodická príručka na vyučovanie ruského jazyka v 7. ročníku ZŠ
70. Výtvarná výchova v 7. a 8. ročníku / Pavel Šamšula
71. Metodická príručka na vyučovanie matematiky v 7. ročníku ZŠ / Edita Poláková prel.
72. Metodická príručka na vyučovanie hudobnej výchovy pre 7. ročník ZŠ / źubica Kopinová
73. Metodická príručka na vyučovanie prírodopisu v 7. ročníku ZŠ / Alžbeta Mrázová prel.
74. Metodická príručka na vyučovanie zemepisu v 7. ročníku ZŠ / Jozefína Tarábková prel.
75. Didaktika základnej školy / Nikolaj Grigorievič Kazanskij , Eugénia Jurigová prel.
76. Didaktika čítania a písania / Juraj Brka
77. Metodická príručka na vyučovanie matematiky v 6. ročníku ZŠ
78. Hudobná výchova / źubica Kopinová
79. Metodická príručka k prírodopisu pre 6. ročník ZŠ / Alžbeta Korábová prel., Mária Pálfyová prel.
80. Metodická príručka k Zemepisu pre 6. ročník ZŠ / Jozefína Tarábková prel., Metodick zahl.
81. Metodická príručka k dejepisu pre 6. ročník ZŠ
82. Matematika pro učitele základních škol / Karel Šindelář a kol.
83. Telesná výchova pre 5. až 8. ročník základnej školy / Pavel Belšan a kol.
84. Metodická príručka k učebnici Prírodopis pre 5. ročník ZŠ / Alžbeta Korábová prel.
85. Otázky a odpovede z matematiky ZDŠ / Viliam Matuška , Zdeněk Trefný
86. Telesná výchova v 1.a 2. ročníku ZŠ / Pavel Belšan
87. Hudobná výchova / Štefan Kantor
88. Hudobná výchova / Štefan Kantor
89. Metodická príručka na vyučovanie ruského jazyka v 5. ročníku ZŠ / Elena Kováčiková
90. Metodická príručka k dejepisu pre 5. ročník ZŠ / Luboš Balcar
91. Prvouka pre 1. a 2. ročník základnej školy / Imrich Korček prel., Karel Tupý a kol.
92. Úvod do pedagogiky 1. ročníka základnej deväročnej školy / Juraj Brka
93. Výtvarná výchova v 3. a 4. ročníku / Anton Macko
94. Nová matematika / Giovanni Sciacovelli , Karel Tesař prel.
95. Metodická príručka k učebnici Prírodoveda pre 3. ročník ZŠ / Imrich Korček prel.
96. Pracovná výchova žiakov ZDŠ / Ondrej Baláž
97. Hudobná výchova / Štefan Kantor
98. Vyučovanie ruských čísloviek na ZŠ / Ivan Vanca
99. Základy moderenej matematiky / Karel Hruša , Štefan Bielik prel.
100. Hodiny telesnej výchvoy / Miroslav Vítek
nasledujúca strana
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ