Deskriptor pamäť
Počet nájdených titulov : 71
1. Majstrovstvo / Robert Greene , Michal Zidor prel.
2. Stres a zdraví / Vinay Joshi , Dagmar Tomková prel.
3. Základy psychológie pre stredné školy / Anna Okruhlicová , Miron Zelina
4. Straka / Natalie Danielsová , Zdenka Buntová prel.
5. Nákupologie / Martin Lindstrom , Petra Švambergová prel.
6. Zahoď okuliare! / Ralph J. MacFadyen , Svätopluk Hlavačka prel.
7. Alzheimerova nemoc / Jitka Klinkerová prel., Patricia R. Callone , ko
8. Fantastické a magické z hlediska psychiatrie / Vladimír Vondráček , František Holub
9. Problémové chování dětí a mládeže / Stanislav Navrátil , Jan Mattioli
10. Svet počítačov / Peter Gabriš , Ivan Haverlík , Miroslav Šnorek
11. Kapitoly zo súčasnej edukácie / Erich Petlák , kol
12. Kniha pre páry / Julián Melgosa , Annette D. Melgosa
13. Človek očami vedy / Walter Hollitscher , František Chorvát prel.
14. Pedagogická psychológia / Tomáš Pardel
15. Pedagogická psychológia / Tomáš Pardel
16. Psychológia a zdravý vývin osobnosti / Ondrej Kondáš , Ján Vonkomer
17. Úvod do antropológie / Branislav Malík
18. Psychológia médií / Elena Hradiská , Samuel Brečka , Zbyněk Vybíral
19. I dospělí si mohou hrát / Eduard Bakalář
20. Psychologie reklamy / Jitka Vysekalová , Růžena Komárková
21. Voda a chlad / Pavol Dinka zost.
22. Úvod do psychológie / Július Boroš
23. Aká si, kybernetika? / Leonard Andrejevič Rastrigin , Piotr Sergejevič Grave , Anna Lackovičová prel.
24. Prehľad psychológie / Eva Gajdošová
25. Alzheimerova nemoc / Jitka Klinkerová prel., Patricia R. Callone , ko
26. Úspech si ty / Dale Carnegie , Juraj Kiška prel.
27. Aristotelés o paměti / Richard Sorabji , Martin Pokorný prel.
28. Psychológia dieťaťa / J. Piaget
29. Zbavte sa trémy! / Bruno Neckermann , Milan Erban prel.
30. Kniha o alebo, alebo Kniha pre deti o ľudskej pamäti / Jana Plichtová , Eva Farkašová ilustr.
31. Psychopatológia každodenného života / Sigmund Freud , Milan Krankus prel.
32. Umenie ľahko sa učiť / Kurt Tepperwein , Alena Ivanová prel.
33. Číslicové počítače / Jaroslav Jandoš
34. Elektronické počítacie stroje / F. L. Westwater , Gustáv Prokeš prel., Konštantín Viktorín prel.
35. Ako si zlepšiť pamäť / Wolfgang Zielke , Jozef Soročin prel.
36. Psychológia / Jozef Štefanovič
37. Patopsychológia učenia a jej neuropsychologické základy / Ladislav Košč
38. Otázky a odpovede z mikroprocesorov a mikropočítačov / Zdeněk Sobotka
39. Od logických obvodů k mikroprocesorům / Jean-Michel Bernard
40. Aj učiť sa treba učiť / František Kassay
41. Experimentálna psychológia / Július Boroš
42. Ako úspešne študovať / Johannes Reichert , Ján Gonda prel.
43. Hrou připravujeme na školu / Tomáš Henek
44. Základy psychológie / Július Boroš
45. Pamäťová hľadacia činnosť / Oľga Halmiová
46. Číslicové počítače
47. Kapitoly zo všeobecnej psychológie.Psychológia pamäti / Ivan Šípoš
48. Psychológia samoučenia / Ján Grác
49. Základy psychológie / Július Boroš
50. Pamäť a znovupoznanie / Ivan Šípoš
51. Základy všeobecnej psychológie / Tomáš Pardel
52. Honba za myšlienkou / Vladimír Levi , Eugénia Jurigová prel., Gertrúda Sihocká prel.
53. Použitie súborov / D. R. Judd , Jozef Starosta prel.
54. Psychológia pre učiteľov / Ladislav Ďurič
55. Spracovanie zoznamov / J. M. Foster , Ľudovít Molnár prel.
56. Počítač základ knižníc a informačných systémov / J. P. Henley , Mikuláš Wohland prel.
57. Učenie a motivácia / Ilona Barkóczy
58. Psychologie / A. A. Smirnov , D. Tollingerová prel.
59. Psychológia / Kornilo
60. Psychológia a kybernetika / Michal Stríženec
61. Náčrt psychického rozvoja dieťaťa / A.A. Ľublinskaja , Štefan Eliáš prel.
62. Umenie zapamätať si / Štefan Garczyňski , Josef Štefanovič prel.
63. Psychológia v obrazoch a príkladoch / Oskár Blaškovič
64. Základy učiteľskej psychológie / Vladislav Kačáni a kol.
65. Psychológia a pedagogika / Ján Šútovec
66. Osobnosť a poznávanie / Imrich Ruisel
67. Trénink paměti a koncentrace / Roland R. Geisselhart , Christiane Burkart , Iva Michňová prel.
68. Opravujeme si počítač / Jiří Král
69. Ako sa ľahko učiť / Kurt Tepperwein
70. Základy psychologie / Milan Nakonečný
71. Základy psychológie / Július Boroš
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ