Deskriptor zborníky
Počet nájdených titulov : 80
1. Zborník Slovenského banského múzea / Zborní zahl.
2. Zborník Slovenského banského múzea / Zborní zahl.
3. Zborník Slovenského banského múzea / Zborní zahl.
4. Wolker v nás / Imrich Vaško zost.
5. Zborník vlastivedného múzea v Považskej Bystrici / Zborní zahl.
6. Vede a národu / Ved zahl.
7. Problémy větrání a klimatisace při dobývání v hlubokých a teplých dolech / Problém zahl.
8. Zborník Slovenského banského múzea / Ján Novák zost.
9. Antimónové rudy Československa / Ján Ilavský
10. Racionalizácia úsekovej dopravy materiálu a osôb v hlbinnom dobývaní / Racionalizáci zahl.
11. Aj takto sme stavali sústavu vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros / A zahl.
12. Měření posuvů a deformací pozemních staveb / Měřen zahl.
13. Agrikultúra / Agrikultúr zahl.
14. Banícke piesne 2003 / Ladislav Sombathy zost.
15. Zvítanie / Orest Dubay ilustr., Zvítani zahl.
16. Môj dedo bol baník. Sedím na čiernom zlate / Mô zahl.
17. Oživené pamiatky / Oživen zahl.
18. Dieťa v ohrození / Dieť zahl.
19. Mier, básnikova nádej / Ján Šimonovič zost., Mie zahl.
20. Spoločenské fungovanie vlastných mien / Milan Majtán zost.
21. Vplyv geologického prostredia na zrudnenie / Jozef Gubač zost.
22. Z teórie spisovného jazyka / Z teóri zahl.
23. Dieťa literatúra autor / Dieť zahl.
24. Genéza slovenskej socialistickej literatúry / Ján Brezina zost.
25. Hodnoty tvořivé spolupráce / Hodnot zahl.
26. Zborník statí / Stanislav Šmatlák zost.
27. Nenáhodné stretnutia / Karol Rosenbaum zost., Stanislav Šmatlák zost.
28. O socialistickom realizme / O socialisticko zahl.
29. Preklad včera a dnes / Ján Vilikovský zost.
30. Súčasnosť románu - román súčasnosti / Rudolf Chmel zost.
31. Tridsať rokov slovenskej socialistickej literatúry pre deti a mládež 1945-1975 / Ondrej Sliacky zost.
32. Hugolín Gavlovič v dejinách slovenskej kultúry / Imrich Sedlák zost.
33. Klement Gottwald / Klemen zahl.
34. Ján Chalupka / Ladislav Bartko zost.
35. G.K.Zechenter-Laskomerský / Ladislav Bartko zost.
36. Slovenský kras / Slovensk zahl.
37. Zborník otázok na prijímacie pohovory zo študijného odboru ETIKA / Zborní
38. Zborník hymnických a národných piesní / Emanuel Muntág zost.
39. Zborník pamätníka - múzea Slovenského národného povstania 1 / Mária Chmelárová zost., Zborní zahl.
40. Zborník múzea slovenského národného povstania 2 / Mária Chmelárová zost., Zborní zahl.
41. Zborník múzea slovenského národného povstania 3 / Mária Chmelárová zost., Zborní zahl.
42. Zborník múzea slovenského národného povstania 4 / Mária Chmelárová zost., Zborní zahl.
43. Zborník múzea slovenského národného povstania 5 / Štefan Pažur zost., Zborní zahl.
44. Zborník múzea slovenského národného povstania 6 / Štefan Pažur zost., Zborní zahl.
45. Zborník múzea slovenského národného povstania 7 / Štefan Pažur zost., Zborní zahl.
46. Zborník múzea slovenského národného povstania 8 / Štefan Pažur zost., Zborní zahl.
47. Zborník múzea slovenského národného povstania 9 / Štefan Pažur zost., Zborní zahl.
48. Zborník múzea slovenského národného povstania 10 / Štefan Pažur zost., Zborní zahl.
49. Zborník múzea slovenského národného povstania 11 / Štefan Pažur zost., Zborní zahl.
50. Zborník múzea slovenského národného povstania 12 / Štefan Pažur zost., Zborní zahl.
51. Zborník múzea slovenského národného povstania 13 / Štefan Pažur zost., Zborní zahl.
52. Zborník prác o Tatranskom národnom parku / Zborní zahl.
53. Zborník slovenského národného múzea / Igor Krištek zost., Zborní zahl.
54. Zborník slovenského národného múzea / Igor Krištek zost., Zborní zahl.
55. Historický zborník kraja V 1970 / Historick zahl.
56. Stredné Slovensko 1 / Milan Šoka zost., Stredn zahl.
57. Sväť, Slovensko, sväť.... / Martin Benka ilustr., Anton Cíger zost., Emanuel Muntág zost.
58. Horná Nitra VII / Horná Nitr zahl.
59. Zborník banského múzea / Milan Hock
60. Horná Nitra XIV / Marta Remiašová
61. Pri prameni
62. Horná Nitra XIII / Marta Remiašová zost.
63. Prebudený hlas / Oľga Rovenská prel., Jozef Cesnak ilustr.
64. Prebudená zem / kol prel.
65. Horná Nitra XII / Horn zahl.
66. Doska na kolesách / Zlatica Hlaváčová ilustr., Oľga Feldeková zost.
67. Povedz mi to ešte raz / Nataša Pavuľaková prel., Orest Dubay ilustr., Poved zahl.
68. Horná Nitra X / Horn zahl.
69. Pribúdanie kruhov
70. Horná Nitra VIII / Horn zahl.
71. Horná Nitra VI / Ján Kováč
72. Kmetianum / Jozef Mlynarčík zost.
73. Horná Nitra IV / Ján Kováč zost.
74. Sborník pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici IX Telesná výchova / Sborní zahl.
75. Horná Nitra III / Horn zahl.
76. Horná Nitra I / Bohuš Kostický zost.
77. Osobnosti stredného Slovenska / Osobnost zahl.
78. Ľúbime vás / Ľúbim zahl.
79. Horná Nitra 15 / Marta Remiašová zost., Horn zahl.
80. Zborník prednášok o protagonistoch slovenského povojnového exilu / Peter Maruniak , Genovéva Grácová
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ