Deskriptor literatúra arabská
Počet nájdených titulov : 32
1. Zajní Barakát / Džamál Al-Gítání , Marek Brieška prel.
2. Rozprávky z Tisíc a jednej noci / Felix Tauer prel., Hedvika Vilgusová ilustr.
3. Žrebci poézie / Žrebc zahl.
4. Sedm princezen / Iljás Bin Júsuf Nizámí , Jan Rypka prel., Václav Fiala ilustr.
5. Slzy púšte / Halima Bashir , Damien Lewis , Zuzana Vilikovská prel.
6. Prorok / Kahlil Gibran , E. V. Tvarožek prel.
7. Prorok / Kahlil Gibran , Eduard Tvarožek prel., Václav Sivko ilustr.
8. Prorok / Chalíl Džibrán , Marián Dujnič prel.
9. Najkrajšie rozprávky z tisíc a jednej noci / Daniela Veronika Lepišová prel.
10. Tisíc a jedna noc / Ján Pauliny prel., Tisí zahl.
11. Kniha o lakomcoch / Al-Džáhi , Ladislav Drozdík prel.
12. Živá púšť / Abdarrahmán Muníf , Ladislav Drozdík prel.
13. Kto zabil Lajlu Al-Hájikovú? Muži na slnku / Gassán Kanafáni , Ladislav Drozdík prel.
14. Tisíc a jedna noc / Tisí zahl., Ján Pauliny prel.
15. Svet, ktorý nie je na mape / Džabrá Ibráhím Džabrá , Ladislav Drozdík prel.
16. Holubičkin náhrdelník / Ibn Hazm , Ladislav Drozdík prel.
17. Kniha o počiatku a konci a rozprávania o prorokoch / Abú al Hasan , Ján Pauliny prel.
18. Rozprávky z Tisíc a jednej noci / Felix Tauer prel., Hedvika Vilgusová ilustr.
19. Tisíc a jedna noc / Felix Tauer prel.
20. Tisíc a jedna noc / Felix Tauer prel.
21. Tisíc a jedna noc
22. Tisíc a jedna noc
23. Tisíc a jedna noc / Felix Tauer prel.
24. Rozprávania z tisíc a jednej noci / Felix Tauer prel.
25. Márnosť lásky / Ján Pauliny prel., Márnos zahl., Ján Pauliny vybr.
26. Príbeh kráľa Sancháriba a jeho premúdreho vezíra / Ján Pauliny prel., Blanka Votavová ilustr.
27. Prorok / Kahlil Gibran , Eduard Tvarožek prel.
28. Z vyprávění Šahrazádiných
29. Volanie hrdličky / Táhá Husejn , Ladislav Drozdík prel.
30. Kniha tisíce a jedné noci / Felix Tauer prel.
31. Kniha tisíce a jedné noci / Felix Tauer prel.
32. Izraelskí vojaci rozprávajú / Chalíl Sawáhirí
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ