Deskriptor podnikanie
Počet nájdených titulov : 56
1. Ži ako kráľ, alebo lamentuj a preklínaj / Peter Dubaj
2. Podnikateľské riziko / Daniela Rybárová , Nora Grisáková
3. Medzinárodná expanzia firiem / Soňa Ferenčíková , kol
4. Podnikanie v cestovnom ruchu / Jana Kučerová , Ľudmila Šmardová
5. Podnikové hospodárstvo / Štefan Majtán , kol
6. Podnikanie / Martin Lorko
7. Politika zamestnanosti budúcnosť pre Slovensko 2014 / Michal Páleník
8. Politika zamestnanosti budúcnosť pre Slovensko 2014 / Michal Páleník
9. Statistika pro obchod a hospodářství / Thomas H. Wonnacott , Ronald, J. Wonnacott , Igor Indruch prel.
10. Ceny v marketingu / Michal Oláh
11. Dosť bolo lásky / Magdaléna Cisárová
12. Riziko a neistota vo vybraných oblastiach financií / Rudolf Sivák
13. Ekonómia / Ján Lisý
14. Teória a politika kapitálovej štruktúry podnikateľských subjektov / Rudolf Sivák , Jana Mikócziová
15. Právne formy podnikateľských vzťahov / Mikuláš Sabo
16. Cesta Steva Jobsa / Jay Elliot , William L. Simon
17. Ekonómia pre technikov / Ľudmila Fabová
18. Ako financovať malé a stredné podniky / Monika Majková-Sobeková
19. Úspěch není náhoda / Alena Čechová
20. Agroturistika a ekoturistika / Janka Mikušáková
21. Podnikanie v cestovnom ruchu / Katarína Malíková
22. Miramar, s.r.o. / Roman Brat
23. Ekonómia II / Paul Anthony Samuelson
24. Maturujem z ekonomiky / Darina Orbánová , Ľudmila Velichová
25. Sprievodca podnikateľa vo vidieckom turizme a agroturizme / František Mach
26. Abecedná príručka pre nájomcu a vlastníka bytu / Ella Zemanová
27. Filozofia slobody / Michael Novak , Lucia Faltinová prel., Juraj Kohutiar prel.
28. Organizace výrobních živností a malých podniků / Vladimír Němec
29. Paragrafy a podnikateľ / Alexander Práznovský
30. Základy ekonómie a ekonomiky / Rudolf Šlosár
31. Ako začať a úspešne rozvíjať podnikanie / Herbert N. Casson , Wanda Kochelková prel.
32. Čo je ekonómia? / Robert L. Heilbroner
33. Úspešnosť jednania podnikateľov / Miroslav Tuma
34. Tajomstvá úspechu súkromného podnikania / Alfréd Jassinger
35. Medzinárodné podnikanie / Adela Hošková
36. Súkromné podnikanie v malých a stredných firmách / Jozef Svitek
37. Co vás stále ještě na Harvardu nenaučí / Mark H McCormack , Jiří Vaněk prel.
38. Terminologický slovník pre managerov a podnikateľov / Dušan Čunderlík
39. Marketing pro všechny. Marketing spolehlivá cesta k úspěšnému podnikání / Slavomil Kunčar
40. Cesty k prosperitě / František Čuba
41. Podnikanie / Ján Mráz
42. Podnikanie so zahraničím / Zbyněk Švarc
43. Podnikové hospodárstvo / Mikuláš Sedlák
44. Etika v podnikatelském prostředí / Zdeněk Dytrt
45. Manažment v pohostinstve a hotelierstve / Gustáv Sládek
46. Podnikanie / Ján Mráz
47. Jak se stát úspěšnou ženou / Marie Němcová
48. Exekúcie 1/96 / Exekúci zahl.
49. Podnikanie a banky / Božena Petrjánošová
50. Spoločnosť s ručením obmedzeným v novej právnej úprave / Dalibor Hanes
51. Automanažment podnikateľa / Emil Burák
52. Lenosti...buď pozdravena! / Corinne Maierová , Olga Sixtová prel.
53. Personálny počítač-zdroj zisku / David Bowles , Pavol Papulák prel.
54. Novelizovaný zákon o bankách s dôvodovou správou v úplnom znení / Novelizovan zahl.
55. Lexikon podnikania a manažmentu / Dušan Čunderlík
56. Ako úspešne riadiť malú stavebnú firmu / Mária Kozlovská a kol.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ