Deskriptor mechanika
Počet nájdených titulov : 126
1. Technológia / Milan Ižo , Rudolf Lisáček
2. Systémové inžinierstvo v baníctve a geológii / Ján Fabián
3. Fyzikální základy hornické techniky / Miroslav Bajer , Libor Suchan
4. Prehľad fyziky / Jozef Zámečník
stredoškolské učivo fyziky
5. Fyzika / Horst Kuchling , František Latka prel.
6. Fyzika / Jaroslav Vachek , Alena Nováková prel., E. Tomanová prel.
7. Strojnícke tabuľky pre SPŠ nestrojnícke / Pavel Vávra , Milica Janeková prel.
8. Strojnícke tabuľky / Josef Bartoš , Ľubomír Švec prel.
9. Technické vzorce / Eduard Walther , František Latka prel., Magda Rovanová prel.
10. Strojnické tabulky pro SPŠ strojnické / Pavel Vávra
11. Strojnické tabulky pro SPŠ strojnické / Pavel Vávra
12. Hornická příručka / Karel Neset , Oskar Dintr
13. Strojně technická příručka / Svatopluk Černoch
14. Vplyvy poddolovania / Bohumír Žilavý
15. Vplyvy poddolovania / P. Ilavský , Š. Kuráň , A. Višňovec
16. Kombajnér - brázdič / Václav Neužil
17. Hlbinné vŕtanie / Karol Strniště
18. Stabilita a vyztužování dlouhých důlných děl / Josef Aldorf , Karel Exner , Adolf Škrabiš
19. Razenie dlhých a priestorových banských diel / František Valachovič
20. Razenie banských diel / František Valachovič
21. Mechanika hornin / Jindřich Mikeska , Alois Říman , Martin Vavro
22. Základy mechaniky hornin a důlních tlaků / Alois Říman
23. Mechanika hornin / Jan Straka
24. Důlní otřesy v karbonském pohoří / Robert Straube
25. Stavebná mechanika / Jozef Harvančík , Ján Pekarovič
26. Stavebná mechanika / Ivan Balažovjech
27. Stavebná mechanika / Zdeňek Bažant
28. Stavebná mechanika / Vojtech Balažovjech
29. Příručka pro stavební inženýry / Příručk zahl.
30. Příručka pro stavební inženýry / Příručk zahl.
31. Únosnost základů staveb / Alois Myslivec , Zdeněk Kysela
32. Mechanika zemin / Alois Myslivec , Jaroslav Eichler , Ján Jesenák
33. Sesuvy a zabezpečování svahů / Quido Záruba , Vojtěch Mencl
34. Mechanika zemin a skalních hornin / Vojtěch Mencl
35. Nauka o zeminách a mechanika zemin / Nauk zahl.
36. Mezní stavy rovnováhy zemin a jiných souvislých hmot / Zdeněk Sobotka
37. Mechanizácia záhradníctva a záhradnícke stavby / Anna Horynová , Anton Krippel prel.
38. Fyzika pre študijné odbory stredných škôl pre pracujúcich / Fyzik zahl.
39. Stavebné stroje / Stavebn zahl.
40. Prehľad stredoškolskej fyziky / Jozef Zámečník
41. Fyzika pre maturantov / Dobroslav Lehotský prel., Fyzik zahl.
42. Prehľad fyziky / Ivan Náter
43. Archimedes / V.F. Kagan , Adolf Felix prel.
44. Základy fysikální chemie / Rudolf Brdička , Jiří Dvořák
45. Fyzikální chemie / Walter J. Moore , Čestmír Černý prel., Alexandr Schůtz prel.
46. Fyzika / Amanda Kent , Alan Ward , Erika Mechlová prel.
47. Novodobé metody výpočtů tuhosti a pevnosti ve strojírenství / Jaroslav Valenta , Jaroslav Němec , Emil Ulrych
48. Otázky a odpovede z fyziky / S. T. Glover , Eva Danišová prel.
49. Niels Bohr / Daniil Danin
50. Technická mechanika / Róbert Binder
51. Fyzika I / Stanislav Košina a kol.
52. Základy fyziky / Dionýz Ilkovič
53. Mechanika a molekulová fyzika / Štefan Veis , Ján Maďar , Viktor Martišovitš
54. Základy technickej fyziky / Zdeněk Horák , František Krupka , Václav Šindelář , Ján Štefko prel.
55. Mechanika / Jaroslav Tvrzský , Alexander Skalina prel.
56. Praktikum z fyziky / Praktiku zahl.
57. Mechanika / Róbert Binder
58. Technická mechanika pro elektrotechnické obory / Otakar Hašek
59. Technická mechanika pro elektrotechnické obory / Otakar Hašek , Jiří Nožička
60. Príručka fyziky pre inžinierov a pre študujúcich / B. M. Javorskij , A. A. Detlaf , Viera Panáková prel., Ivan Červeň prel., Štefan Barta prel., Ján Gallo prel.
61. Mechanika tekutin / Jaromír Noskievič
62. Technická mechanika / Róbert Binder , Miloslav Vlk prel.
63. Technická mechanika pre silnoprúdovú elektrotechniku / Technick zahl.
64. Technická mechanika pro elektrotechnické obory / Otakar Hašek
65. Úvod do teoretickej fyziky / L. D. Landau , J. M. Lifšic , Juraj Šebesta prel.
66. Fyzika ako dobrodružstvo / Albert Einstein , Leopold Infeld , Vratko Šrobár prel.
67. Technická fysika / Zdeněk Horák , František Krupka , Václav Šindelář
68. Úvod do kvantovej mechaniky / Ján Pišút , Ladislav Gomolčák
69. Teoretická mechanika v príkladoch / Teoretick zahl.
70. Strojnická příručka / Marie Dmitrevská prel., Antonín Kalina prel., Strojnick zahl.
71. Mechanika a termomechanika pro elektroenergetiku / Jiří Nožička
72. Základy technickej fyziky / Zdeněk Horák , Václav Šindelář , František Krupka , Ján Štefko prel.
73. Teoretická mechanika / Miroslav Brdička , Arnošt Hladík
74. Mechanika v příkladech / Mechanik zahl.
75. Mechanika / Róbert Binder
76. Mechanika / Róbert Binder
77. Mechanika / Róbert Binder
78. Mechanika III. Dynamika / Mechanik zahl.
79. Vyšší škola technické fyziky / Vyšš zahl.
80. Mechanika / Anton Daniel prel., Mechanik zahl.
81. Fyzika netradične. Mechanika / Ivan Baník , Rastislav Baník , Jozef Zámečník
82. Mechanika / Róbert Binder
83. Mechanika / Anton Kunc , Jozef Zima , Ján Wanner , Anton Daniel prel.
84. Mechanika / Š. Kovačič prel., Mechanik zahl.
85. Mechanika / Karel Juliš , Rudolf Brepta
86. Teoretická fysika / A. S. Kompanějec , Jiří Vrána prel., Antonín Vančura prel.
87. Zbierka kvalitatívnych úloh z fyziky / M. J. Tuľčinskij , Ivan Lukáč prel.
88. Kvantová mechanika / L. D. Landau , J. M. Lifšic , Juraj Šebesta prel.
89. Fyzikálna terminológia / Jozef Garaj
90. Medzi hrou a fyzikou / Živko K. Kostič , Ján Samák prel.
91. Príručka matematiky pre fyzikov / Erwin Madelung , Vladimír Ilkovič prel.
92. Riešené úlohy z fyziky / Helmut Lindner , František Latka prel.
93. Zbierka úloh z fyziky / Peter Baláž zost.
94. Fyzika v príkladoch / Vladimír Hajko
95. Fyzika v príkladoch / Vladimír Hajko
96. Fyzika v príkladoch / Vladimír Hajko
97. Fyzika v príkladoch / Vladimír Hajko
98. 500 riešených úloh z fyziky / Jozef Kalužay , Michal Zeman
99. Prehľad fyziky / Ivan Náter
100. Zbierka riešených úloh z fyziky / Zbierk zahl.
nasledujúca strana
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ