Deskriptor elektrotechnika
Počet nájdených titulov : 173
1. Úvod do inžinierstva pre elektrotechnické fakulty / Juraj Rehák , Antonín Vurm
2. Antény pro příjem rozhlasu a televize / Milan Český
3. Amatérske opravy televízorov / Branislav Štofko
4. Unipolárne integrované obvody / Unipolárn zahl.
5. Použitie elektroniky / Ivan Ševcov
6. Elektrotechnický náučný slovník / Elektrotechnick zahl.
7. Elektrická trakcia / František Jansa
8. Elektrické zariadenia / František Desort , Lumír Kule , Július Zachar prel.
9. Elektrické spotrebiče v domácnosti / Ján Tureček
10. ABC obsluhy a opravy domácich elektrických zariadení / Wlodzimierz Trusz , kol
11. Teorie elektromagnetického pole / Ladislav Haňka
12. Selenové usměrňovače / Georg Mierdel , Julius Kroczek , Harry Bartoš prel.
13. Elektrické stroje / G. N. Petrov , Břetislav Benda prel.
14. Stavba elektrických strojů / Ladislav Cigánek
15. Elektrotechnika / Vladimír List , Josef Hak
16. Transformátory / Jozef Jarošek , Rudolf Plencner
17. Instalace, provoz a údržba transformátorů / Vladimír Hrbek
18. Elektromotórky a dynama / O. Rochovanský , C. N. Hajdaj
19. Fyzika polovodičov / Klavdija Vasilievna Šalimovová , kol prel.
20. Dielektriká - izolanty / František Poljak
21. Elektrotechnické hmoty / N. P. Bogorodickij , V. V. Pasynkov , B. M. Tarejev , kol prel.
22. Základy úpravníckej elektrotechniky / Juraj Bartoš
23. Kvalifikační příručka elektroinstalatéra / Václav Klepl
24. Kabely a vodiče / Kabel zahl.
25. Otázky a odpovede z polovodičov / Július Krempaský
26. Trojfázové komutátorové derivační motory. / Vilém Klíma , Josef Rožek
27. Tranzistorové napäťové meniče / Viliam Rovňák
28. Elektrické instalace v dřevěných budovách a rekreačních chatách / František Soukup
29. Elektrické stroje a přístroje / Josef Říha
30. Stavba elektrických strojů / Igor Petrovič Kopylov , Petr Voženílek prel.
31. Elektrické přístroje. Základy teorie / B. K. Buľ , kol , Vladimír Suchánek prel.
32. Názorná elektrotechnika / Hubert Meluzin
33. Elektroinštalačný materiál / Oldřich Novotný , Pavol Nemec prel.
34. Elektrifikácia obytného domu / Karel Šustr
35. Elektrifikácia obytných súborov / Elektrifikáci zahl.
36. Silnoproudá rozvodná zařízení v průmyslu / Josef Pauza
37. Revize elektrických zařízení a hromosvodů / Reviz zahl.
38. Elektrické přípojky nízkého napětí / Elektrick zahl.
39. Elektrické rozvody v trubkách a lištách / Zdeněk Kvapilík , Dušan Sládek
40. Skratová bezpečnosť / Karol Fábry
41. Elektrotechnické meranie / Miroslav Tuma
42. Malá encyklopedie elektrotechniky / Vladislav Matyáš , Karel Zehnula , Jiří Pala
43. Zkoušečky a jednoduchá měření v praxi elektromontéra / Jiří Tříska
44. Elektrická měření / Václav Fajt , Jaroslav Hrabák prel., Milan Jakl prel.
45. Teoretické základy elektrotechniky / L. R. Nejman , P. L. Kalantarov , Ján Gallo prel., Jozef Garaj prel., Rudolf Šicko prel.
46. Elektrostatické zariadenia / František Gabriš
47. Elektrotechnika / Bohuslav Květ , Jozef Kurtha prel.
48. Elektrotechnika / Vladimír List , Josef Cenek
49. Elektrické měřicí přístroje / Vladimír Krejčí , Ivan Krejčí
50. Použitie elektrickej energie / Jaroslav Dvořáček
51. Akumulátorové vozíky / Alexander Michel
52. Teoretická elektrotechnika / Ľudovít Kneppo , Oldrich Benda
53. Oscilátory a generátory / Vladimír Vachala , Luděk Křišťan
54. Paprsek budoucnosti / Ivan Štoll
55. Teorie a návrh logických obvodů / Arthur D. Friedman , Premachandran R. Menon , Rudolf Novanský prel.
56. Zabezpečovací zařízení vhodná i ke stavbě svépomocí / Owen Bishop , Miroslav Hrdina prel.
57. Elektrotechnické tabuľky oznamovacej a automatizačnej techniky / Miroslav Krejčík , Jan Veselka , Andrej Sršeň prel.
58. Obrazové zesilovače se zpětnou vazbou / Karel Vambera
59. Silnoproudá zařízení / Rudolf Balák
60. Odborná spôsobilosť elektrotechnikov a podnikateľov / Kazimír Kremničan
61. Polovodičové súčiastky / Pavel Mihálka
62. Elektrotechnický náučný slovník / Elektrotechnick zahl.
63. Elektrotechnický náučný slovník / Elektrotechnick zahl.
64. Rádioelektronika / Ladislav Marvánek , Jiří Vackář , Ferdinand Suchoň prel.
65. Jak se stanu radioamatérem / Jiří Bláha
66. Názorná elektrotechnika / Hubert Meluzin
67. ABC rádioamatéra / Czeslaw Klimczewski , Anna Bubliaková prel.
68. Elektrické stroje / Vladimír List , František Pešák
69. Elektrické přístroje a stroje / Karel Jarolím , Zdeněk Ledr , František Ružička
70. Elektrické stroje a prístroje / Rudolf Mravec
71. Příručka revizního technika pro elektrická zařízení nn / Václav Honys , Zbyněk Lubovský
72. Elektrické rozvody v priemyselných objektoch / Rudolf Hurtík
73. Navrhování, stavba a provoz tepelných sítí / Ladislav Podroužek
74. Elektrotechnika / Hubert Meluzin
75. Striedavé prúdy / Ľudovít Kneppo
76. Teoretická elektrotechnika / Ľudovít Kneppo
77. Vysokofrekvenční elektrotechnika / Josef Stránský
78. Práce na elektrických zařízeních a jejich obsluha / Jiří Sajner
79. Vysokofrekvenční elektrotechnika / Josef Stránský
80. Príručka nízkofrekvenčnej obvodovej techniky / Kamil Jurkovič , Jan Zodl
81. Elektrotechnológia / František Desort , Ivan Ševcov prel.
82. Elektrotechnika a radiotechnika za školou / Zděněk Paulín
83. Opravy domácích elektrických spotřebičů / Václav Ulrich
84. Spoločné antény pre príjem rozhlasu a televízie / Milan Český
85. Zkraty v elektrických rozvodech / Josef Pauza
86. Příklady z obecné elektrotechniky / František Fetter
87. Porovnávacie tabuľky číslicových integrovaných obvodov / Egon Môcik
88. Programované úlohy z teoretických základov elektrotechniky / J. J. Batranin , N. G. Maksimovič , Ignác Brodňan prel.
89. Hmoty pro elektrotechniku / W. Espe , F. Kašpar prel.
90. Stabilizátory stejnosměrného napětí a proudu / Marek Strabrowski , Karel Tomášek prel.
91. Tabulky pro navrhování a stavbu elektrických zařížení / Josef Chvátal , Ladislav Kabrna
92. Elektrotechnické tabuľky / Karel Jarolím , kol , Ján Repček prel.
93. Skúšky odbornej spoľahlivosti elektrotechnikov a podnikateľov / Kazimír Kremničan
94. Elektrotechnika / Miroslav Tuma , Tomáš Hajach
95. Elektrotechnika / Hubert Meluzin
96. Základy elektrotechniky / Ladislav Franko , Tomáš Hajach
97. Praktická elektrotechnika / Jerzy Dreszer , Ladislav Vannay prel.
98. Prehľad anglických skratiek v elektrotechnike / Jozef Jarošek
99. Elektrotechnická ročenka 1988 / Elektrotechnick zahl.
100. Elektrotechnická ročenka 1990 / Elektrotechnick zahl.
nasledujúca strana
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ