Deskriptor trh
Počet nájdených titulov : 48
1. Príbeh zabudnutého kníhkupectva / Petronela Križanová
2. Politika hospodárskej súťaže / Mária Tokárová
3. Všeobecná ekonomická teória / Ladislav Mura
4. Ekonómia v novej ekonomike / Ján Lisý
CD - testy + brožúra Metodická pomôcka na semináre
5. Direct Marketing / Edward Nash , Vilém Jungmann prel.
6. Politika zamestnanosti budúcnosť pre Slovensko 2014 / Michal Páleník
7. Zobrané spisy / V.I. Lenin , Karol Truchlik prel.
8. Marketing / Jaroslav Kita a kol.
9. Ceny v marketingu / Michal Oláh
10. Mikroekonómia / Vieroslava Holková
11. Ekonómia / Ján Lisý
12. Ekonómia pre technikov / Ľudmila Fabová
13. Budúcnosť globálnej ekonomiky / Ivan Haluška
14. Marketing / Philip Kotler , Gary Armstrong , kol prel.
15. Moderní marketingová komunikace / Jana Přikrylová , Hana Jahodová
16. Ekonómia I. / William D. Nordhaus , Paul Anthony Samuelson , kol prel.
17. Ekonómia / William D. Nordhaus , Paul Anthony Samuelson
18. Makroekonomie / Václav Jurečka
19. Makroekonomika a nová makroekonomika / Bernhard Felderer , Stefan Homburg , Mikuláš Luptáčik prel.
20. Manažerská ekonomika / Miloslav Synek
21. Ako začať podnikať / Peter Hingston , Rudolf ml. Lesňák prel.
22. Súkromné podnikanie v malých a stredných firmách / Jozef Svitek
23. Ekonomické minimum / Zuzana Buzinkaiová , Dana Juríková
24. Sociálna práca / Anna Tokárová a kol.
25. Finančný manažment / Karol Vlachynský
26. Skici k marketingu / Ernest Kulhavy , Gustav Tomek prel.
27. Organizace výrobních živností a malých podniků / Vladimír Němec
28. Základy ekonómie a ekonomiky / Rudolf Šlosár
29. Čo je ekonómia? / Robert L. Heilbroner
30. Malý slovník trhovej ekonomiky / Mal zahl.
31. Ekonómia pre každého / Marián Goga
32. Marketing. Management / Philip Kotler , Václav Dolanský prel.
33. Terminologický slovník pre managerov a podnikateľov / Dušan Čunderlík
34. Kalkulácia nákladov a cenová politika v trhovej ekonomike / Peter Swoboda
35. Marketing pro všechny. Marketing spolehlivá cesta k úspěšnému podnikání / Slavomil Kunčar
36. Psychológia v riadení pracovných kolektívov a organizácií / Teodor Kollárik
37. Podnikanie / Ján Mráz
38. Manažment v pohostinstve a hotelierstve / Gustáv Sládek
39. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování / Jiří Fotr , Ivan Souček
40. Marketing. Základy a principy / Miroslav Foret , Petr Procházka , Tomáš Urbánek
41. Obchodné reťazce na Slovensku / Obchodn zahl.
42. Marketing služieb / Jaroslav Ďaďo , Janka Petrovičová , Miroslava Kostková
43. Základy mikroekonomie / Pavel Tuleja , Pavel Nezval , Ingrid Majerová
44. Ekonomika / Kamil Kravárik , Zlatica Mravcová , Pavol Tarábek
45. Zbierka príkladov z ekonomiky pre študijné odbory / Miroslava Jakubeková , Soňa Kúrňavová , Eva Hartmannová
46. Maturujem z ekonomiky / Darina Orbánová , Ľudmila Velichová
47. Príručka Európskej únie / Zoltán Horváth , Judita Kramerová prel.
48. Efektívny marketing / Peter Hingston , Silvia Dzúriková prel.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ