Deskriptor tabuľky
Počet nájdených titulov : 36
1. Medzinárodné desatinné triedenie / Medzinárodn zahl.
2. Elektrotechnické tabuľky oznamovacej a automatizačnej techniky / Miroslav Krejčík , Jan Veselka , Andrej Sršeň prel.
3. Rádiotechnická príručka / Ján Fortuna prel., Rádiotechnick zahl.
4. Vzorce, definície a príklady z rádiotechniky / Leonard Niemcewicz , Vladimír Kašša prel.
5. Tabuľky pre zámočníkov / Jaroslav Zelko , Leon Konečný
6. Tabulky pro hydraulický výpočet vodovodního potrubí / Ivo Dašek
7. Porovnávacie tabuľky číslicových integrovaných obvodov / Egon Môcik
8. Hmoty pro elektrotechniku / W. Espe , F. Kašpar prel.
9. Tabulky pro navrhování a stavbu elektrických zařížení / Josef Chvátal , Ladislav Kabrna
10. Elektrotechnické tabuľky / Karel Jarolím , kol , Ján Repček prel.
11. Pístová čerpadla / Jaroslav Hýbl
12. Strojnická příručka / Jan Červenka prel., Ján Marek prel., Jaroslav Havlíček prel., Strojnick zahl.
13. Příručka nářadí ČSN řezné nástroje / Alois Seidler
14. Vodní motory / Jaroslav Hýbl
15. Dělicí přístroje / Walter Schulze , Bohumil Mašek prel.
16. Stokovanie a čistenie odpadových vôd / Pavol Urcikán , Ladislav Imriška
17. Příručka pro stavební inženýry / Příručk zahl.
18. Rukoväť stavbára / Gejza Ložek
19. Vytyčovací tabulky / Alexandr Kutnohorský
20. Statické hodnoty kovových konštrukčních prvků / Jiří Fuchs , Miloslav Rec , Emerich Šefl
21. Praktický výpočet rámov a skeletov / N.V. Kuznecov , Vladimír Feranec prel.
22. Tabuľky prierezových veličín / Ladislav Liška , Peter Šlampa
23. Rámové konštrukcie mostové a halové / Karol Havelka , Jozef Harvančík , Jozef Trokan
24. Seřizovací tabulky automobilů / Ivo Bernard
25. Prehľad oftalmológie v tabuľkách so slovníkom / Zoltán Oláh
26. Sortimentačné tabuľky pre ihličnaté dreviny / Klement Hubač
27. Stavebnícke tabuľky / Ľuboš Hamák
28. Stavební tabulky / Milan Rochla
29. Výměníky tepla v tepelených sítích / Jiří Cikhart , Alois Polanský
30. Geologické exkurzie po Slovensku / Milan Mišík
31. Encyklopedický slovník geologických věd / Josef Svoboda , kol
32. Encyklopedický slovník geologických věd / Josef Svoboda , kol
33. Tabuľky pre odborné školy / Tabuľk zahl.
34. Ilustrovaný přehled Fyzika / Chris Oxlade
35. Počítače pro úplné začátečníky / Pavel Roubal
36. Náuka o výžive / Igor Beňo
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ