Deskriptor 621.3
Počet nájdených titulov : 90
1. Unipolárne integrované obvody / Unipolárn zahl.
2. Elektrická trakcia / František Jansa
3. Elektrické zariadenia / František Desort , Lumír Kule , Július Zachar prel.
4. Elektrické spotrebiče v domácnosti / Ján Tureček
5. ABC obsluhy a opravy domácich elektrických zariadení / Wlodzimierz Trusz , kol
6. Názorná elektrotechnika / Hubert Meluzin
7. Trvalé magnety / Josef Dědek , Ondřej Starosta , Jiří Válek
8. Teoretické základy elektrotechniky / L. R. Nejman , P. L. Kalantarov , Ján Gallo prel., Jozef Garaj prel., Rudolf Šicko prel.
9. Elektrotechnika / Bohuslav Květ , Jozef Kurtha prel.
10. Teoretická elektrotechnika / Ľudovít Kneppo , Oldrich Benda
11. Silnoproudá zařízení / Rudolf Balák
12. Elektrotechnológia / Čestmír Hledík , Jaroslav Kubeš , Mojmír Simerský , Fedor Sršeň prel.
13. Odborná spôsobilosť elektrotechnikov a podnikateľov / Kazimír Kremničan
14. Názorná elektrotechnika / Hubert Meluzin
15. Příručka revizního technika pro elektrická zařízení nn / Václav Honys , Zbyněk Lubovský
16. Elektrické rozvody v priemyselných objektoch / Rudolf Hurtík
17. Elektrotechnika / Hubert Meluzin
18. Hybridní integrované obvody / Zdeněk Soutor , Josef Šavel , Jaroslav Žůrek
19. Využitie analógových integrovaných obvodov / Evgenij Kolombet , Kamil Jurkovič , Jan Zodl
20. Zdroje a rozvod elektrickej energie / Ladislav Reiss , Štefan Fecko , Marian Karaffa
21. Striedavé prúdy / Ľudovít Kneppo
22. Teoretická elektrotechnika / Ľudovít Kneppo
23. Elektrotechnika a radiotechnika za školou / Zděněk Paulín
24. Opravy domácích elektrických spotřebičů / Václav Ulrich
25. Poruchy elektrických zařízení. Rychlé zjištění a odstranění / František Soukup
26. Elektrotechnológia / František Tokoly , Ľudevít Chaternuch , Pavol Nemec
27. Elektrotechnológia / František Tokoly , Ľudevít Chaternuch , Pavol Nemec
28. Elektrotechnika / Hubert Meluzin
29. Elektřina v našem životě / František Soukup
30. Zkraty v elektrických rozvodech / Josef Pauza
31. Příklady z obecné elektrotechniky / František Fetter
32. Porovnávacie tabuľky číslicových integrovaných obvodov / Egon Môcik
33. Programované úlohy z teoretických základov elektrotechniky / J. J. Batranin , N. G. Maksimovič , Ignác Brodňan prel.
34. Hmoty pro elektrotechniku / W. Espe , F. Kašpar prel.
35. Stabilizátory stejnosměrného napětí a proudu / Marek Strabrowski , Karel Tomášek prel.
36. Tabulky pro navrhování a stavbu elektrických zařížení / Josef Chvátal , Ladislav Kabrna
37. Elektrotechnické tabuľky / Karel Jarolím , kol , Ján Repček prel.
38. Skúšky odbornej spoľahlivosti elektrotechnikov a podnikateľov / Kazimír Kremničan
39. Elektrotechnika / Miroslav Tuma , Tomáš Hajach
40. Elektrotechnika / Hubert Meluzin
41. Základy elektrotechniky / Ladislav Franko , Tomáš Hajach
42. Praktická elektrotechnika / Jerzy Dreszer , Ladislav Vannay prel.
43. Prehľad anglických skratiek v elektrotechnike / Jozef Jarošek
44. Elektrotechnická ročenka 1988 / Elektrotechnick zahl.
45. Elektrotechnická ročenka 1990 / Elektrotechnick zahl.
46. Elektrotechnická ročenka 1983 / Elektrotechnick zahl.
47. Elektrotechnická ročenka 1982 / Elektrotechnick zahl.
48. Elektrotechnická ročenka 1984 / Elektrotechnick zahl.
49. Elektrotechnická ročenka 1985 / Elektrotechnick zahl.
50. Elektrotechnická ročenka 1986 / Elektrotechnick zahl.
51. Elektrotechnická ročenka 1987 / Elektrotechnick zahl.
52. Elektrotechnická ročenka 1989 / Elektrotechnick zahl.
53. Malá silnoprúdová elektrotechnika / Hubert Meluzin , Jozef Bernáth
54. Příručka silnoproudé elektrotechniky / Jaroslav Přibyslavský
55. Elektrotechnika a silnoproudá elektronika / Jaroslav Vladař , Jiří Zelenka
56. Magnetické pole v silnoproudé elektrotechnice / Jiří Kulda
57. Silnoproudá elektrotechnika v automatizaci / Vladimír Suchánek
58. Zisťovanie a oprava porúch v silnoprúdovom zariadení / Helmut Frič
59. Elektrotechnický náučný slovník / Elektrotechnick zahl.
60. Elektrotechnický náučný slovník / Elektrotechnick zahl.
61. Montážní linky v slaboproudém průmyslu / Zdeněk Holomek , Stanislav Jeníček
62. Vinutia a cievky v slaboprúdovej elektrotechnike / Pavol Nemec
63. Svět elektřiny / Jiří Tříska
64. Elektrotechnické materiály / Elektrotechnick zahl.
65. Příručka pro navrhování elektronických obvodů / Luděk Křišťan , Vladimír Vachala
66. Receptář pro elektrotechnika / Jan Škeřík
67. Rady a nápady z elektrotechnické praxe / Jiří Tříska
68. Obecná elektrotechnika pro strojní inženýry / František Fetter
69. Základy elektrotechniky v příkladech / Václav Klepl
70. Základy elektrotechniky pro SPŠ elektrotechnické / Leonid Javorský , Antonín Bobek , Rudolf Musil
71. Praktické výpočty z elektrotechniky rádiotechniky a televízie / Karol Ondrejička , Konštantín Viktorín
72. Údržba elektrických zařízení / František Soukup , Jan Hrubeš , Stanislav Zeman
73. Elektrotechnika / Pavol Hraško , Ivan Puzjak
74. Elektrotechnika / Václav Klepl , Oldrich Petráš prel.
75. Elektrotechnika / Václav Klepl , Oldrich Petráš prel.
76. Elektrotechnika / Miroslav Tuma , Tomáš Hajach
77. Otázky a odpovede z elektrotechniky / Hubert Meluzin
78. Rukoväť revízneho technika elektrických zariadení / Jozef Alberty
79. Skúšky odbornej spôsobilosti elektrotechnikov / Kazimír Kremničan , Anton Ďurďovič
80. Skúšky odbornej spôsobilosti elektrotechnikov / Kazimír Kremničan , Anton Ďurďovič
81. Skúšky odbornej spôsobilosti elektrotechnikov / Anton Ďurďovič , Kazimír Kremničan
82. Skúšky odbornej spôsobilosti elektrotechnikov / Anton Ďurďovič , Kazimír Kremničan
83. Základné elektrotechnické výpočty / Tomáš Hajach , Hubert Meluzin , Jozef Bernáth
84. Otázky a odpovede z elektrotechniky / Hubert Meluzin
85. Otázky a odpovede z elektrotechniky / Hubert Meluzin
86. Elektrotechnika a elektronika / Ivan Makovíny
87. Zapojení s integrovanými obvody / Milan Syrovátko , Boleslav Černoch
88. Základy elektrotechniky v příkladech / Václav Klepl
89. Rukoväť elektrotechnika / Jozef Alberty
90. Elektrotechnická spôsobilosť pre neelektrikárov / Ján Meravý
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ