Deskriptor učebnice vysokoškolské
Počet nájdených titulov : 250
1. Teória verejnej správy / Mária Adamcová
2. Všeobecná ekonomická teória / Ladislav Mura
3. Úvod do inžinierstva pre elektrotechnické fakulty / Juraj Rehák , Antonín Vurm
4. Kapitoly zo sociálnej psychológie / Marta Flešková
5. Tovaroznalectvo / Katarína Ižová
6. Podnikové hospodárstvo / Helena Majdúchová , kol
7. Ekológia a environmentalistika / Martin Lorko
8. Podniková ekonomika / Martin Lorko
9. Technika a životné prostredie / Martin Lorko , Jaroslav Knapec
10. Služby zamestnanosti a vybrané aspekty sociálnej práce s nezamestnanými / Ladislav Vaska
11. Krízová sociálna intervencia / Stanislav Matulay , Eva Matulayová
12. Vedecký komunizmus / Pavel Indra
13. Detské lekárstvo / Detsk zahl.
14. Patologická anatomie hospodářských zvířat / Miloslav Zendulka , Rudolf Škarda
15. Veterinárna farmakológia / Jozef Vodrážka , Ivan Jefimovič Mozgov , Jan Šimůnek , Koloman Boďa prel.
16. Choroby rýb / Jozef Kočiš , Rudolf Žitňan
17. Zoohygiena / Ján Rosocha , Vladimír Beňo , Ľudovít Para
18. Parazitológia v hygiene potravín a surovín živočíšneho pôvodu / Viliam Jurášek , Ján Hovorka , Michal Breza
19. Veterinárny hygienický dozor / Ján Pleva
20. Ceny v marketingu / Michal Oláh
21. Hybridní integrované obvody / Zdeněk Soutor , Josef Šavel , Jaroslav Žůrek
22. Zdroje a rozvod elektrickej energie / Ladislav Reiss , Štefan Fecko , Marian Karaffa
23. Striedavé prúdy / Ľudovít Kneppo
24. Teoretická elektrotechnika / Ľudovít Kneppo
25. Silnoproudá elektrotechnika v automatizaci / Vladimír Suchánek
26. Vodní motory / Jaroslav Hýbl
27. Projektovanie, stavba a rekonštrukcia železničných tratí / Projektovani zahl.
28. Strojírenské materiály / Jaroslav Pluhař , Josef Koritta
29. Strojírenské materiály / Jaroslav Pluhař , Josef Koritta , kol
30. Nakládací stroje / Ludvík Hájovský , Bohumil Kaňkovský
31. Hlbinné vŕtanie / Karol Strniště
32. Razenie dlhých a priestorových banských diel / František Valachovič
33. Psychológia / Miroslava Szarková
34. Hlubinné vrtání a těžba nafty / Jeroným Pražský
35. Hlubinné dobývaní hnědého uhlí / Vojtěch Pácl
36. Trhací práce / Karel Novotný
37. Trhacie práce / Andrej Dojčár
38. Úvod do energetiky / Ján Vávra
39. Geologie / Lubomír Šimek
40. Genetika hospodářských zvířat / Josef Dvořák
41. Kapitoly zo sociálnej psychológie / Jitka Oravcová
42. Základy pedagogiky / Dagmar Kováčiková
43. Materiály a technológie / Alena Očkajová , Martin Kučerka
44. Beton v příkladech / František Draxler , Miloslav Drda
45. Hospodaření energiemi / Rudolf Riedl
46. Náuka o materiáloch / Jozef Balla
47. Svietidlá a svetelné zdroje / Pavol Horňák , Vladimir Viktorovič Trembač , Julian Borisovič Ajzenberg
48. Veterinárna chirurgia / Juraj Šutta , Andrej Orság
49. Gynekológia a pôrodníctvo / Gynekológi zahl.
50. Oční lékařství / Svatopluk Řehák
51. Dopravní soustava / Antonín Stehlík
52. Niečo o nádorovom ochorení / Jozef Haľko prel., Eva Poliaková prel., Nieč zahl.
53. Základy diagnostiky vo vnútornom lekárstve / Mikuláš Takáč , kol
54. Špeciálna patologická fyziológia / Milan Nikš , Ivan Hulín
55. Úvod do patologie / Blahoslav Bednář , Rudolf Vaněček
56. Základy diagnostiky vo vnútornom lekárstve / Mikuláš Takáč
57. Epidemiológia / Emil Kmety
58. Receptúrna propedeutika / Mária Zábojníková , Vladimír Kovalčík
59. Liekové formy / Liekov zahl.
60. Fyziatria / Fyziatri zahl.
61. Učebnice evropské integrace / Lubor Lacina , Jan Ostřížek
62. Dieťa ako obeť násilia / Ľuboslava Sejčová
63. Sociálna patológia a prevencia sociálno-patologických javov / Ivan Rác
64. Sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva / Emil Makovický , kol
65. Poruchy psychického vývinu v detstve a v adolescencii / Marta Popelková
66. Dětské lékařství / J. Houštěk , Kamil Kubát , A. Rubín
67. Botanika / František Kuhn
68. Botanika / Jiří Šebánek , Jaroslav Podešva
69. Energetika a tepelná technika pre drevárskych inžinierov / František Setnička
70. Přehled fysiologie člověka / Václav Seliger , Richard Vinařický
71. Principles of Economics / J. Vernon Henderson
72. Průmyslové stavby / Emil Kovařík , Josef Pospíšil , František Štědrý
73. Biológia rastlín / Ján Hudák
74. Biológia pre postgraduálne štúdium stredoškolských profesorov / Biológi zahl.
75. Všeobecná biológia / O. Nečas
76. Ekonómia II / Paul Anthony Samuelson
77. Ekonómia I. / William D. Nordhaus , Paul Anthony Samuelson , kol prel.
78. Kapitoly z andragogiky pre pomáhajúce profesie / Gabriela Porubská , Ctibor Határ
79. Všeobecná biológia pre farmaceutov / Anton Bózner , František Bartoš , Karel Smetana
80. Biologie dítěte pro pedagogické fakulty / Jaroslav Suchý , Vítězslav Dohnal
81. Hydrogeologie minerálních vod / Otta Hynie
82. Základy geologie a petrografie pro stavební fakulty / Quido Záruba , Josef Vachtl , Miloslav Pokorný
83. Organizačná kultúra / Anna Kachaňáková
84. Pediatrické ošetrovateľstvo / Mária Boledovičová
85. Historická geologie. Třetihory Část I. Paleogén / Radim Kettner
86. Všeobecná a historická geológia / Vojtech Zorkovský
87. Plavání / Miloslav Hoch , Vladimír Černušák
88. Geológia / Geológi zahl.
89. Lesnická geologie / Jan Stejskal , Josef Pelíšek
90. Praktická cvičení z mineralogie a petrografie / František Pauk , Jaroslav Bican
91. Petrológia / Ernest Krist , Michal Krivý
92. Menné reakcie v organickej chémii / Gyula Deák , Miloš Marko prel.
93. Chémia pre dopravné smery / Kamil Bagin
94. Organická chémie / Otakar Červinka , Václav Dědek , Miloslav Ferles
95. Organická chémia / Jaroslav Kováč , Štefan Kováč
96. Základy fysikální chemie / Rudolf Brdička , Jiří Dvořák
97. Metody chemického výzkumu vod / Jiří Adam
98. Gramatika latinského jazyka / Július Špaňár , Ján Horecký
99. Inžinierska geometria / Jaroslav Husarčík , Matej Kaštieľ
100. Metodické pokyny pre štúdium pružnosti a pevnosti / Anton Kamenský
nasledujúca strana
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ