Deskriptor prostredie životné
Počet nájdených titulov : 181
1. Zberný dvor / Branislav Jobus
2. Zásady ochrany európsky významných druhov vtákov a ich biotopov / Zásad zahl.
3. Príbeh včiel / Maja Lunde , Jarmila Cihová prel.
4. Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 - 2020 / Progra zahl.
5. Učiaci sa región - východiská, podstata, kritika, využitie / Stanislav Kološta
6. Danielia a muflonia zver na Slovensku / Pavel Hell , Jaroslav Slamečka , Jozef Gašparík
7. Ekonomické a legislatívne nástroje životného prostredia / Jana Jaďuďová , kol
8. Podmaněná planeta / Bedřich Moldan
9. Technika a životné prostredie / Martin Lorko , Jaroslav Knapec
10. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky / Saleh Mothana Obadi
11. Tajomstvo vody alebo Cesta vody k ľuďom a späť do rieky / Tajomstv zahl.
CD
12. Zelený zošit / Miloš Sálus prel., Zelen zahl.
13. Slovensko 2009 / Slovensk zahl.
14. Koncepcia štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži do roku 2007 / Koncepci zahl.
15. Chránené stromy Slovenska / Chránen zahl.
16. Extrakční degradace a extrakce černého uhlí / Jan Neiser , Jiří Zvolský
17. Technológia ovzdušia a spracovanie odpadov / Dagmar Samešová , Juraj Ladomerský
18. Doba jedová / Anna Strunecká , Jiří Patočka
19. Fotovoltaika-elektrina zo slnka / Emil Bédi
20. Potenciál obnoviteľných zdrojov energie / Emil Bédi
21. Energia pre Slovensko: Možnosti ekologicky orientovanej politiky / Energi zahl.
22. Energetika-prostredie-recyklácia / Jan Mikoláš , Bohuslav Moucha
23. Gabčíkovo nekatastrofa / Leopold Podstupka
24. Boj proti alergiím / Bo zahl.
25. Jadrová energetika a jej vplyv na životné prostredie / Jadrov zahl.
26. Hľadanie energie budúcnosti / Alexander Petrovič Merkulov , Valentína Pecnová prel.
27. Vodné dielo na Nitrici a akumulačná nádrž na Nitre v Novákoch / Vodn zahl.
28. Slovensko 2008 / Zora Bútorová , Oľga Gyárfášová , Martin Bútora
29. Odstraňovanie a odlučovanie prachu / István Koncz , J. Valent prel., L. Szilvássy prel., J. Bartók prel.
30. Zneškodňování průmyslových exhalací spalováním / Vladimír Anatoljevič Spejšer , Miroslav Rybín prel.
31. Navrhovanie a výstavba odkalísk / Pavel Peter
32. Kalendár ochrany rastlín v záhradke / K. Balázsová , J. Bodor , Lajos Lelkes , Zlatica Vaneková prel.
33. Vinohradníctvo / František Záruba
34. Chránené územia Slovenska / Viliam Stockmann zost.
35. Chránené územia Slovenska / Viliam Stockmann zost.
36. Rakovině zabráníš / Tomáš Husák
37. Jelenia zver v lesoch Tatranského národného parku / Igor Chudík
38. Znečistění ovzduší a zdraví / Karel Symon , Vladimír Bencko
39. Ryby v našich vodách / Stanislav Lusk , Vlastimil Baruš , Jiří Vostradovský
40. Učebnice evropské integrace / Lubor Lacina , Jan Ostřížek
41. Hodnotenie kvality životného prostredia / Jozef Streďanský
42. Doba jedová / Anna Strunecká , Jiří Patočka
43. Výroba a vlastnosti buničín / Ladislav Šutý
44. Starostlivosť o pokožku / Ricki Ostrovová , Katarína Škovierová prel.
45. Počasí, podnebí a člověk / Jiří Matoušek
46. Hygiena / Vojtech Mucha
47. Drevo a jeho možnosti pri skvalitňovaní spôsobu života a životného prostredia vidieckych sídiel / Želmíra Šípková zost.
48. Príručka environmentalistu / Príručk zahl.
49. Tvorba a ochrana životného prostredia / Marta Pupalová prel., Štefan Pevný zost.
50. Legislatívne aspekty životného prostredia / Dana Švihlová , kol , Dana Švihlová prel., Zuzana Lieskovská prel., Katarína Palúchová prel.
51. Geografia / Alena Dubcová , Hilda Kramáreková , Celestín Farkaš
52. Zborník prác o Tatranskom národnom parku / Zborní zahl.
53. Učiť sa - vedieť - konať / Christa Schmollgruber , Eva Mitterbauer , Marcella Eichner prel.
54. Umenie a životné prostredie / L.K. Šepetis , Vladimír Čerevka prel.
55. Abeceda zdravia / Július Tvrdoň prel., Ján Olexa prel., Abeced zahl.
56. Urbanistická tvorba obytného prostredia / Tibor Zalčík
57. Stezky k přírodě / Jan Čeřovský , Aleš Záveský , Otakar Procházka ilustr.
58. Planeta rozumu / Ivan Laptěv , Oldřich Jendrulek prel.
59. Atlas krajiny Slovenskej republiky / Atla zahl.
60. Všobecná mikrobiológia / Vladimír Betina , Pavel Nemec
61. Dědičnost a člověk / Radim Šrám , kol
62. Ekologický problém ako šanca / Eva Smolková
63. Mikrobiológia, epidemiológia a hygiena / Dušan Rolný , Jozef Štefanovič , Emil Kmety
64. Ekonómia / William D. Nordhaus , Paul Anthony Samuelson
65. Výchova ke zdraví / Libuše Čeledová , Rostislav Čevela
66. Sociologie politiky / Emanuel Pecka
67. Biológia detí a dorastu / Helena Malá , Josef Klementa
68. Člověk a životní prostředí / Václav Císař
69. Mikrobiologie pro potravináře a biotechnology / Ludmila Šilhánková
70. Biológia dieťaťa a hygiena / František Janda , Helena Malá , Ladislav Pelech
71. Prehľad biológie / Prehľa zahl.
72. Základy systematickej ZOOpaleontológie / Jozef Švagrovský
73. Základy geologie a petrografie pro stavební fakulty / Quido Záruba , Josef Vachtl , Miloslav Pokorný
74. Mikrobiologie pro potravináře a biotechnology / Ludmila Šilhánková
75. Voda nad zlato / Juraj Tölgyessy , Milan Piatrik
76. Geológia /nielen/ pre stavbárov / Ružena Rybáriková
77. Kde sme? / Kd zahl.
78. Geopatogenní zóny / Ján Bienik
79. Meteorológia včera a dnes / Ferdinand Šamaj
80. Lupénka / Hilary Bower , Kateřina Orlová prel.
81. Pokroky chemie / Pokrok zahl.
82. Dozrievanie pre Európu / Ján Figeľ
83. Chémia životného prostredia / Juraj Tölgyessy , Leonard Sojka , Ladislav Simon
84. Evropské odpovědi na globální výzvy 21. století / Erfried Adam , Kristina Larischová , Libor Rouček , Štepánka Kudrnáčová prel., Kateřina Prokešová-Sitařová prel.
85. Ionizující záření v životním prostředí / Jaromír Jandl , Ivo Petr
86. Analýza ovzdušia / Analýz zahl.
87. Lidé a radioaktivita / František Běhounek
88. Voda a společnost / Josef Říha
89. Odpad, obaly a životné prostredie / Daniel Swartz
90. Chráňme naše sovy / Tibor Babó
91. Slovenský kras / Slovensk zahl.
92. Veľkoplošné chránené územia na Slovensku / Ľubomír Huňa
93. Alternatívy v lesnom hospodárstve / Alternatív zahl.
94. Kam nás to unášaš poľnohospodárstvo naše? / Mikuláš Huba
95. Zelené tradície života / Milan Kapusta , Milan Kapusta prel.
96. Stav a vývoj životního prostředí v Československu / Sta zahl.
97. Slovensko 2008 / Slovensko 200 zahl.
98. Ochrana obojživelníkú / Ochran zahl.
99. Slovenské lesy-otázka existenčná / Slovensk zahl.
100. Ochrana rozptýlenej zelene v krajine / Ochran zahl.
nasledujúca strana
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ