Deskriptor spisovatelia
Počet nájdených titulov : 102
1. Medzi Slovákmi / Martin M. Šimečka
2. Ján Hollý očami svojich súčaníkov / Jozef Ambruš zost.
3. Čítanie zo svetovej literatúry XX. storočia / Ján Sedlák zost.
4. Básne. Poviedky. Povesti. Spomienky / Dominik Štubňa - Zámostský
5. Terézia Vansová / Jana Cviková editor, Jana Juráňová editor, Marcela Mikulová editor, Terézi zahl.
6. Divadlo / Milan Polák
7. Niels Lyhne / Jens Peter Jacobsen , Miloslav Žilina prel.
8. Problémy a postavy ruskej literatúry / N. A. Dobroľubov , Ján Ferenčík prel., Ján Komorovský prel.
9. Minulosť a prítomnosť slovenskej kultúry / Andrej Mráz
10. Po literárnych stopách na Slovensku / Jaroslav Rezník
11. Slovenský literárny album / Ján Juríček zost., Vladimír Petrík zost.
12. Album literárnych pamiatok na Slovensku / Pavol Uhrin
13. Slovník ruských spisovatelů / Slovní zahl.
14. Na cestách k veľkým / Jozef Felix
15. Domov i svet / Jozef Felix
16. Literárnokritické konfrontácie / Rudolf Chmel zost.
17. V košeli zo žihľavy / Peter Holka
18. Život a dielo sestier Márie a Kristíny Royových / Jarmila Slezáčková
19. Próza Kláry Jarunkovej / Július Noge
20. Slovo dalo slovo / Fedor Mikovič
21. Pocity pouličného našinca / Dušan Mitana , Vojtech Kolenčík ilustr., Martin Resutík ilustr.
22. Prvá generácia / Ružena Dvořáková-Žiaranová prel., Peter Birčák prel., Elena Gondorová prel., Prv zahl.
23. Svetozár Hurban Vajanský / Pavol Petrus
24. Slova / Jean Paul Sartre , Dagmar Steinová prel.
25. Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež / Ondrej Sliacky a kol.
26. Historické osudy realizmu / Boris Sučkov , Dušan Slobodník prel.
27. Magický básnik K. H. Mácha / František Xaver Šalda , Jozef Felix prel.
28. Elena Maróthy-Šoltésová / Želmíra Handzová
29. Premeny ohňa / Bystrík Šikula , Bohuš Bodacz
30. Zlatoústi rozprávači / Štefan Žáry
31. Anekdotický slovník slovenských spisovateľov / Štefan Žáry
32. Sprievodca po Národnom cintoríne / Pavol Halaša , Želmíra Bukovská
33. Portréty / Vladimír Mináč
34. Literárne postavy Gemera I. / Július Bolfík zost.
35. Veľký rozprávkár / Zlatko Klátik
36. život Protopopa Avvakuma / Protopop Avvakum Petrov , Ján Komorovský prel.
37. Bjornstjerne Bjornson / Josef B. Michl , J. Pitoňák prel.
38. Premeny Bodenkovej prózy / Ján Jurčo
39. Prometeus / André Maurois
40. Ján Francisci / Ján Francisci
41. Historie mého života / Giacomo Casanova
42. Dickens / Evgenij Lann , Křišťan Bém prel.
43. F. M. Dostojevskij / Radegast Parolek
44. Plavovlasý bol a krásny / Mario Tobino , Stanislav Vallo prel.
45. Dostojevskij / Leonid Grossman , Emília Drugová prel.
46. Dickens / Stefan Majchrowski , Ľudovít Kiss prel.
47. Život Benjamina Disraeliho / André Maurois , Jarmila Fastrová prel.
48. Rozhovory / Alfred Hitchcock , Francois Truffaut , Ljubomir Oliva prel.
49. Maxim Gorkij / A. Roskin
50. Goethe / Richard Friedenthal , Eva Mládeková prel., František Hattala prel.
51. Goethe / Richard Friedenthal
52. Turista a karikaturista / Adolf Hoffmeisster , Laco Novomeský prel.
53. Michal Miloslav Hodža / Ján Hučko
54. Hemingway / John Brown , Agneša Kalinová prel.
55. Hemingway / Boris Timofejevič Gribanov , Magda Takáčová prel.
56. Hemingwayova Afrika / Čestmír Sládek
57. Pohyblivý svátek / Ernest Hemingway , Stanislav Mareš prel.
58. Reportér Hemingway / Drahoslav Machala , Ivan Machala
59. Jozef Miloslav Hurban / Tomáš Winkler
60. Herold svitajúcich časov Hviezdoslav / Augustín Maťovčík
61. Perom a mečom / Tomáš Winkler
62. J.C.Hronský / Alexander Matuška
63. Jozef Cíger Hronský / Augustín Maťovčík
64. Život a dielo Petra Kellnera-Záboja Hostinského / Pavol Parenička
65. Ján Chalupka / Ladislav Bartko zost.
66. Olympio alebo život Victora Huga / André Maurois
67. Peter Jilemnický / Juraj Pavelek zost.
68. Peter Jilemnický / Viliam Sokolík
69. Alois Jirásek / Jaroslava Janáčková
70. Peter Jilemnický. Vždy s ľudom / Břetislav Truhlář
71. Rieky hory hviezdy a človek / Imrich Vaško
72. Janko Jesenský. Nepokorený smiech a vrásky sveta / Pavol Petrus a kol.
73. G.K.Zechenter-Laskomerský / Ladislav Bartko zost.
74. Miloš Krno / Břetislav Truhlář
75. Búrkam divým v ústrety / Ján Sloboda zost.
76. Fraňo Kráľ učiteľom / Irena Bluhová zost., Helena Kráľová zost., Fraň zahl.
77. Život básnika Janka Kráľa / Rudo Brtáň
78. Martin Kukučín v kritike a spomienkach / Marti zahl.
79. Pamäti z mladších rokov života / Ján Kollár
80. Námořník na koni / Irving Stone , Jarmila Fastrová prel.
81. Útek zajatcov / Konstantin Boľšakov , Vlasta Baštová prel.
82. Dobrodruh / Georg Stefan Troller , František Hattala prel.
83. Bez nostalgie / Ladislav Luknár
84. Umri, blázon! / Karl Zuchardt , Alfréd Engelmann prel.
85. Thomas Mann / Solomon Apt , Magda Takáčová prel.
86. Petr a Jan. Studie, črty a korespondence / Guy de Maupassant , Břetislav Štorm prel.
87. Legenda o Spaale / Inge Von Wangenheim
88. Rilke / Wolfgang Leppmann , Adam Bžoch prel.
89. Romain Rolland / Josef Kopal
90. Život Stendhalův / Paul Hazard , Václav Černý prel.
91. Danielle Steelová, žena, čaro, legenda / Nicole Hoyt , Jana Železná prel.
92. Jozef Gregor Tajovský / Pavol Palkovič
93. Rabíndranáth Thákur / Dušan Zbavitel
94. Alexej Tolstoj a svet jeho tvorby / Ondrej Marušiak
95. Řemesla našich předků / Miroslav Janotka , Karel Linhart , František Skála ilustr.
96. Spisovatelum a čtenářum / Arthur Schopenhauer , Josef Strnadel prel.
97. Laureatus Laureata / Josef B. Michl
98. Jak se píší knihy / Petr Hajn , Vladimír Renčín ilustr.
99. Poznajme súčasnú slovenskú literatúru
100. Spisovatelia modernej literatúry (o ktorých nám v súčasných učebniciach chýbajú dôkladnejšie informácie) / Eva Krajčovičová
nasledujúca strana
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ