Deskriptor práva ľudské
Počet nájdených titulov : 43
1. Tŕnistá cesta / Corban Addison , Marína Gálisová prel.
2. Parlamentná imunita / Michal Vaľo
3. Ľudské práva / Arnd Pollmann , Georg Lohmann , kol prel.
4. Vybrané kapitoly zo štátneho práva pre zdravotníckych a sociálnych pracovníkov / Robert Vlček
5. Aktuálne otázky o človeku a jeho právach v bioetike / Andrea Erdosová
6. Migrace / Migrac zahl.
7. Program výchovy k tolerancii a ľudským právam / Progra zahl.
8. Súmrak európskej civilizácie / Pavel Fendek
9. Rozvoj hospicové péče a její bariéry / Igor Tomeš
10. Chudoba, spoločenské súvislosti a sociálne politiky na jej odstránenie / Eva Halušková , Jozef Božik
11. Vybrané kapitoly k ľudským a občianskym právam / Oľga Bočáková , Alena Tomášiková
12. Novinári a sloboda tlače v rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva / Peter Kerecman
13. Slovensko 2010 / Slovensk zahl.
14. Slovensko 2009 / Slovensk zahl.
15. Odsúdená / Nazanin Afshinová-Jamová , Susan McClellandová , Mária Galádová prel.
16. Pluralismus, multikulturalismus a přistěhovalci / Giovanni Sartori , Karolina Křížová prel.
17. Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa / Miron Zelina
18. Toto rozbiehajúce sa 21. storočie / Tomáš Štrauss
19. Právo nežít v chudobě / Rudolf Převrátil prel., Práv zahl.
20. Projektovanie v sociálnej práci / Kvetoslava Repková
21. Slovensko 2008 / Zora Bútorová , Oľga Gyárfášová , Martin Bútora
22. Vitajte v Európskom parlamente / Vitajt zahl.
23. Slovensko 2008 / Slovensko 200 zahl.
24. Slovensko v rokoch 1945-1948 na ceste ku komunistickej totalite / Róbert Letz
25. Základy práva a ochrana spotrebiteľa / Alexandra Krsková
26. Občan, jeho práva a povinnosti v současném světě / Josef Blahož
27. Medzinárodné právo a politika v dokumentoch / Ján Tomko
28. Lidská práva v USA? / Pavel Borský prel., Lidsk zahl.
29. Etika v ošetřovatelství / Jana Kutnohorská
30. Ústava Slovenskej republiky a Listina základných práv a slobôd / Ústav zahl.
31. Práva dieťaťa / Práv zahl.
knihy dvojjazyčné-čeština
32. Rada Európy a ochrana ľudských práv / Rad zahl.
33. Album ľudských práv Rady Európy / Albu zahl.
34. Metodika vyučovania ľudských práv / Juraj Kriška prel., Metodik zahl.
35. Slovensko 2004 / Slovensk zahl.
36. Slovensko na ceste do neznáma / Slovensk zahl.
37. Desaťročie Slovenskej republiky / Natália Rolková zost.
38. Dimenze ochrany lidských práv v EU / Naděžda Šišková
39. Piata žena / Piat zahl.
40. Ľudské práva v súdnom konaní / Bohumil Repík
41. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám / Záko zahl.
42. The Human Rights / Kathryn English Barrister , Adam Stapleton Barrister
43. Krátky sprievodca Európskym dohovorom o ľudských právach / Krátk zahl.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ