Deskriptor dejiny literatúry
Počet nájdených titulov : 35
1. Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež po roku 1960 / Zuzana Stanislavová
2. Antológia staršej slovenskej literatúry / Ján Mišianik
3. Antológia k dejinám slovenskej literatúry / Antológi zahl.
4. Antológia staršej slovenskej literatúry / Ján Mišianik
5. Dejiny slovenskej literatúry / Milan Pišút
6. Literatúra v rokoch 1918 - 1945 / Literatúr zahl.
7. Literatúra na rozhraní 19. a 20. storočia / Ivan Kusý , Stanislav Šmatlák
8. Literatúra druhej polovice devatnásteho storočia / Literatúr zahl.
9. Literatúra národného obrodenia / Milan Pišút , Karol Rosenbaum , Viktor Kochol
10. Dejiny slovenskej literatúry / Dejin zahl.
11. Dejiny slovenskej literatúry / Zdenko Kasáč , Albín Bagin
12. Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století / Češt zahl.
13. Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století / Češt zahl.
14. Dějiny české literatury / Dějin zahl.
15. Dějiny české literatury / Dějin zahl.
16. Z dějin / Jaroslav Vlček
17. Dějiny české literatury / Jaroslav Vlček
18. Dějiny české literatury / Jaroslav Vlček
19. Dějiny francouzské literatury / Dějin zahl.
20. Dejiny francúzskej literatúry / Dejin zahl.
21. Dejiny anglickej a americkej literatúry / Štefan Baštín , Jozef Olexa , Zora Studená
22. Dejiny svetovej literatúry / Dejin zahl.
23. Dejiny svetovej literatúry / Dejin zahl.
24. Slovensko a jeho život literárny / Jozef Miloslav Hurban
25. Nadpočetné hodiny života / Lýdia Kyseľová
26. Výber z diela / Štefan Krčméry
27. Výber z diela / Štefan Krčméry
28. Listy / Štefan Krčméry
29. Dejiny literatúry slovenskej / Štefan Krčméry
30. Dejiny literatúry slovenskej / Štefan Krčméry
31. Přehledné dějiny české literatury pro děti a mládež a četby mládeže / Josef Polák
32. Historické osudy realizmu / Boris Sučkov , Dušan Slobodník prel.
33. Bohuš Nosák-Nezabudov / Imrich Sedlák
34. Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež / Ondrej Sliacky
35. Všechno je jinak / Ondřej Neff , Ondřej Neff ilustr.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ