Deskriptor svet
Počet nájdených titulov : 46
1. Perspektivy / Paul Brunton , Růžena Formánková prel., Antonie Krejčová prel., Marie Marešová prel.
2. Malý atlas sveta / Mal zahl., Antonín Koláčný šéfred
3. Malý atlas sveta / Mal zahl.
4. Vreckový atlas sveta / Vreckov zahl., Jozef Ščipák zodpoved. red.
5. Zeměpis světa / Zeměpi zahl.
6. Atlas sveta / Atla zahl.
7. Atlas sveta / Atla zahl.
8. Vývin názorov na svet / B.G. Kuznecov , Štefan Švagrovský prel., Ladislav Gomolčák prel.
9. World and Space
10. Islámský fundamentalismus / Luboš Kropáček
11. O životnej múdrosti / Arthur Schopenhauer , Bohumil Schaefer prel.
12. Velký atlas světa / Velk zahl.
13. Dejiny sveta / kolektí prel.
14. Adolescencia / Elizabeth Fenwick
15. Kronika 1993 / Irena Roháčová
16. Mýty a legendy / Claude-Catherine Ragache , Alexander Halvoník prel., Marcel Laverdet ilustr.
17. Na misijných cestách / Jozef Tomko
18. Encyklopedie světového malířství / Bohumír Mráz
19. S maliarom okolo sveta / Josef Šubrt
20. Zlomky starých stoikov / Miloslav Okál prel., Zlomk zahl.
21. Svet roku 2000 / Igor Vasilievič Bestužev-Lada , Pavol Kanis prel., Anna Lackovičová prel.
22. Svět a náboženství / Ivan Hodovský
23. Človek v boji o seba a svoju budúcnosť / Rudolf Šíma
24. Obrázková knížka o Zemi / Miloslav Topinka , Jindřich Hegr ilustr.
25. O užitočnosti krásy / Vladimír Brožík
26. Hokejové kluby sveta / Pavel König
27. Krajiny sveta / Katarína Jurkovičová prel., Magda Holubová prel.
28. Krajiny sveta
29. Krajiny sveta / Magda Holubová prel., Katarína Dlouhá prel.
30. Atlas sveta
31. Malá encyklopédia zemepisu sveta / Juraj Činčura prel., Peter Mariot prel., Peter Mariot zost.
32. Vlajky znaky zemí světa
33. Cesta z divočiny / Peter Klemm , Milan Žuffa prel.
34. O šťastí / Wladyslaw Tatarkiewicz , Rudolf Turňa prel.
35. Rozmarná zemeguľa / Ladislav Švihran , Pavol Blažo ilustr.
36. Levy sú moji priatelia / Otto Sailer-Jackson , Juraj Gressner prel.
37. Kdo je kdo ve 20. století / Desider Galský
38. Příruční encyklopedie světa / Jiří Kettner , Vojtěch Houška
39. Konec velkoměsta / Otakar Nový
40. Ľudia a miesta / Lisa Telfordová , Denisa Valachová prel.
41. Stvorenie sveta / Vladimír Betina
42. Bláznivá cesta okolo sveta za 80 dní / Rasťo Ekkert
43. Pyramída / Pyramíd zahl.
44. Chuť moci vo svete / Rastislav Tóth
45. Nový atlas sveta / Jana Ovečková prel., Nov zahl.
46. Veselé potulky po svete / Štefan Moravčík , Martin Kellenberger ilustr.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ