Deskriptor romány
Počet nájdených titulov : 17
1. Šťastný človek / Anna Vaľcevová , Felix Kostolanský prel.
2. Slepá viera / CJ Lyons , Lenka Loncová prel.
3. Nahar kráľ džungle / Széchenyi Zsigmond , Štefan Teren prel.
4. Belaja lošaď v čornoj noči / Georgij Dolgov
5. Sylva / Vercor
6. Vybor / Jurij Bondarev
7. Osobnosti a diela vo svetovom realistickom románe / Ján Sedlák
8. Hodnoty desaťročia / Hodnot zahl.
9. Slovenský a slovanský romantizmus / Zlatko Klátik
10. Spoločenské otázky v predprevratovom slovenskom románe / Andrej Mráz
11. Aspekty literatúry / Henryk Markiewicz , Pavel Winczer prel.
12. Cesty k próze / Dušan Slobodník
13. Samotár / Lev Nikolajevič Tolstoj , Viera Bosáková-Surová prel.
14. Tri gaštanové kone / Margita Figuli , Vincent Hložník ilustr.
15. Prózy / Pavel Vilikovský
16. Mýtus a dejiny v próze naturizmu / Milan Šútovec
17. Za tmavej noci som vyšiel zo svojho tichého domu / Peter Handke , Daniela Humajová prel.
Príbej ľudí, ktorí prežijú dobrodružstvo v stepi.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ