Deskriptor závislosť drogová
Počet nájdených titulov : 38
1. Prípad Sabotér / Michal Čierny
2. Prípad Vendéta / Michal Čierny
3. Prípad Agonista / Michal Čierny
4. Prípad Corso / Michal Čierny
5. Rizikové správanie detí v detských domovoch / Elena Gažiková
6. My deti zo stanice ZOO / Christiane F , Paulína Šedíková-Čuhova prel.
7. Závislá / Ela Marsová
8. Tak už dosť! / Danica Janiaková , Miroslav Nemec fotogr., Peter Brenkus fotogr., Danica Janiaková fotogr.
9. Drogy / Helmut H. Erb
10. Základy patopsychológie detí a mládeže / Soňa Kariková
11. Racionální protidrogová politika / Tomáš Zábranský a kol.
12. Sociální práce na ulici / Zdena Bednářová , Lubomír Pelech
13. Liečivé látky a ich metabolity v analýze / Ladislav Faith , Otto Helia
14. Aplikovaná sociálna patológia v sociálnej práci / Andrej Mátel , Milan Schavel
15. Drogová závislost a rodina / Marina Barnardová , Jiří Bareš prel.
16. Mladí v sieti závislostí / Ľuboslava Sejčová
17. Sociálna patológia a prevencia sociálno-patologických javov / Ivan Rác
18. Poruchy psychického vývinu v detstve a v adolescencii / Marta Popelková
19. Dialógy o závislostiach / Mária Machalová , kol
20. Výchova ke zdraví / Libuše Čeledová , Rostislav Čevela
21. Drsný diktát drogy / Štefan Oľha
22. Tovar / Tatiana Melasová
23. Trblietanie dotyku / Oldřich Pšenička
24. Voda a chlad / Pavol Dinka zost.
25. Sociální práce v praxi / Oldřich Matoušek , Jana Koláčková , Pavla Kodymová
26. Sociálna práca / Anna Tokárová a kol.
27. Berie vaše dieťa drogy? / Timothy Dimoff , Steve Carper , Milada Pauleová prel.
28. Sociálna prevencia / Milan Schavel , František Čišecký , Michal Oláh
29. Drogy / František Novomeský
30. Závislost známa neznáma / Jiří Heller
31. Toxikománia-strašiak či hrozba? / Dalibor Ondruš
32. Vstupenka do pekla / Dic. Baboian , Eva Strebingerová prel.
33. Naozaj sen? DVD / Rudolf Nagy
34. Základy učiteľskej psychológie / Vladislav Kačáni a kol.
35. Ópium / Maxence Fermine , Mária Ferenčuhová prel.
36. Uzdrav sám sebe / Kurt Tepperwein , Jiří Silný prel.
37. Drogy / Helmut H. Erb , Sylvia Schneiderová , Mária Čierna prel.
38. Falošné vedomie / Christoph Fr. Göhlert , Frank Kuhn , Iveta Ráchelová prel.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ