Deskriptor Grécko
Počet nájdených titulov : 79
1. Ostrov / Victoria Hislopová , Jana Holková prel.
2. Objavné cesty staroveku / Michal Habaj
3. Od Atlantického oceánu po Egejské more / Svetozár Krno
4. Grécko / Ivan Lacika
5. Zlé peniaze / Juraj Karpiš
6. Rhodos / Rhodo zahl.
7. Mýty a legendy / Alain Quesnel
8. Mýty a legendy / Alain Quesnel
9. Dejiny umenia / Michail V. Alpatov , Anna Škorupová prel.
10. Ako išlo oko na vandrovku / Boris Filan
11. Finance po krizi / Pavel Kohout
12. Filozofia umenia / Hippolyte Taine , Michal Bartko prel.
13. Dejiny umenia / Karol Thiry
14. Dějiny užitého umění / Henry de Morant , Zdeněk Váňa prel.
15. Dejiny umenia / José Pijoan , Anna Škorupová prel.
16. Umění pravěku a starověku / Uměn zahl.
17. Antické umenie / Donald Strong , Marian Fridrichovský prel.
18. Nálezy keltských, antických a byzantských mincí na Slovensku / Vojtech Ondrouch
19. Stručné dejiny sveta pre mladých čitateľov / Ernst H. Gombrich , Vladimír Varsik prel.
20. Mýty a legendy / Alain Quesnel , Alexander Halvoník prel., Jean-Marie Ruffieux ilustr.
21. Vzkriesenie Olympie / Vojtech Zamarovský , Otakar Pok ilustr.
22. Dejiny telesnej kultúry / Dejin zahl.
23. Životopisy slávnych filozofov / Diogenes Laertios , Miloslav Okál prel.
24. Životopisy slávnych filozofov / Diogenes Laertios , Miloslav Okál prel.
25. Alexander Veľký alebo premena sveta / Peter Bamm , Vincent Šabík prel.
26. Ezop / Arnolt Bronnen , Otakar Šetka prel.
27. Homér a homérsky svet / Anton Vantuch
28. Zrodenie Grécka / Pierre Leveque , Marián Minárik prel.
29. Obrátený polmesiac / Miroslav Zikmund , Jiří Hanzelka , Jozef Moser prel.
30. Sokrates / Josef Toman
31. Akropola / Kazimier Michalowski , Ján Sedlák prel.
32. Delfy / Kazimier Michalowski , Štefan Drug prel.
33. Prometeove stopy / Joachim Herrmann , Hana Lerchová prel.
34. Cesty medených a bronzových bohov / Milan Augustín
35. Svetové dejiny / Jaroslav Charvát
36. Sfinga / Hans-Christian Huf , Elena Diamantová prel.
37. Dějiny starověku / Dějin zahl.
38. Rozhovory so psom / Ivo Engler
39. Keď Slnko bolo bohom / Zenon Kosidowski , Šimon Ondruš prel.
40. Po stopách veľkých kultúr / Ivar Lissner
41. Dějiny psané Římem / Vojtech Zamarovský
42. Objavenie Tróje / Vojtech Zamarovský
43. Nový boj o Troju / Eberhard Zangger , Andrej Rády prel.
44. Jaro Řecka / Hanna Malewska , Jaroslav Janouch prel.
45. Zlaté Mykény / Antonín Bartoněk
46. Světem starých Řeků / Antonín Bartoněk
47. Trójska vojna / Aleksander Krawczuk , Štefan Drug prel.
48. Grécke dejiny / Xenofo , Július Špaňár prel.
49. Dejiny peloponézskej vojny / Tukydide , Peter Kuklica prel.
50. Klasické Atény / Klasick zahl.
51. Nepreclené skielka / Ján Jankovič
52. Bohové odešli / Miroslav Ivanov
53. Sedmimílové boty / Richard Halliburton , Jaroslava Vojtěchová prel.
54. Helada vlasť moja / Perikles Karas
55. Dějiny Řecka / Dějin zahl.
56. Řecko / Claudia Christoffel-Crispinová
57. Cestujeme do Grécka / Katarína Marková-Aravidu
58. Starí Gréci / Charles Freeman , Oľga Ruppeldtová-Andrášová prel.
59. Grécka kultúra v našom jazyku / Jozef Resch
60. Grécko / Vlasta Jaksicsová prel., Tatiana Meravá prel., Gréck zahl.
Mapa
61. Egypťanka Nikotris.Hviezdne okamihy / Ján Lenčo
62. Periklovo Řecko / Jan Bouzek
63. Řecko / Miroslav Klíma
64. Mytológia / Jan Parandowski , Jozef Marušiak prel.
65. Cesta poznávania / István Benedek , Milan Žuffa prel.
66. Olympijský disk / Jan Parandowski , Rudolf Turňa prel.
67. Antika ABC / G. Lowe
68. Encyklopedie antiky / Ludvík Svoboda a kol.
69. Mýty starého sveta / József Román , Ľudo Zúbek prel.
70. Dejiny psychológie / Jozef Koščo
71. Dějiny světa / kol prel., Dějin zahl.
72. Dějiny světa / kol prel., Dějin zahl.
73. Mytológia / Mytológi zahl.
74. Poklady starověkého Řecka / Stefano Maggi , Cristina Trosová , Renáta Landgráfová prel., Václav Marek prel., Hana Navrátilová prel.
75. Afroditina dcéra / Philipp Vandenberg , Zuzana Guldanová prel.
76. Ruže pre Apolóna / Joachim Fernau , Ľuba Kluknavská prel., Jaroslava Kolačková ilustr.
Nezvyčajný pohľad na historické súvislosti starovekého Grécka.
77. Dávne civilizácie / Veronika Veselá prel., Marie-Christine Lemayeurová ilustr., Bernard Alunni ilustr., Dávn zahl., Prancoise Perrudinová texty
78. Dedičstvo staroveku / Anita Ganeriová , Anna Rácová prel.
79. Staroveké civilizácie / Peter Kerlik prel., Starovek zahl.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ