Deskriptor dejiny slovenské
Počet nájdených titulov : 125
1. Armáda v Slovenskom národnom povstaní / Václav Štefanský
2. Za Slovenský štát, za novú Európu! / Anton Hruboň
3. Slovenské osudy-slovenský osud / Jozef Markuš
4. Novoveké Slovensko / Matúš Kučera
5. Novoveké Slovensko / Matúš Kučera
6. Neznámy slovenský príbeh / Marián Tkáč
7. Slovenské dejiny od úsvitu po súčasnosť / Slovensk zahl.
8. Slovenské dejiny pre každého / Ivan Mrva
9. Slovensko v mladšej dobe kamennej / Anton Točík
10. Česi a Slováci / Karl Peter Schwarz , Karl Gronsky prel.
11. Česi a Slováci / Karl Peter Schwarz , Karl Gronsky prel.
12. Žijeme spolu / Marián Mišík
13. Hľadanie vzťahov / Milan Augustín
14. Vojvodcovia / Vojtech Dangl , Vladimír Segeš
15. Sedem storočí hradov Ľubovňa a Dunajec / Miroslav Števík , Tadeusz M. Trajdos
16. Ulice a námestia Bratislavy / Tivadar Ortvay , Magda Takáčová prel.
17. Bratislava 1939 - 1945 / Dušan Kováč
18. Turci na Slovensku / Ľubomír Križan
19. Handlovčania v boji za slobodu / František Záni
20. 75 rokov priemyselnej ťažby uhlia v Handlovej / František Záni a kol.
21. Maďarské (seba)klamy / Jerguš Ferko , Ondrej Zimka ilustr.
22. Pamiatky na Slovensku / Pamiatk zahl.
23. Hrady na Slovensku / Hilda Fialová , Andrej Fiala
24. Slovenské hrady a kaštiele / Mária Izakovičová , Eva Križanová , Andrej Fiala
25. Nálezy mincí na Slovensku / Nález zahl.
26. Nálezy keltských, antických a byzantských mincí na Slovensku / Vojtech Ondrouch
27. Portrét na starovekých minciach / Elena Minarovičová
28. Rímske mince na Slovensku / Eva Kolníková
29. Keltské mince na Slovensku / Eva Kolníková
30. Bratislavská mincovňa / Jozef Hlinka
31. Slovenská numizmatika / Eva Kolníková zost.
32. Slovenská numizmatika / Eva Kolníková zost.
33. Slovenská numizmatika / Eva Kolníková zost.
34. Slovenská numizmatika / Eva Kolníková zost.
35. Umenie kované v zbraniach / Alexander Ruttkay
36. Všeobecný prehľad na prijímacie skúšky na vysoké školy / Peter Zmeko
37. Pravdivý slovenský príbeh / Marián Tkáč
38. Slovenské dejiny v krásnej literatúre / Jozef Butvin
39. Slovensko v dobách stredovekých / Matúš Kučera
40. Ilustrované dejiny Slovenska / Anton Špiesz
41. Metodov boj / R. Marsina
42. Skvitne ešte život / Zdenka Sojková
43. Ľudovít Štúr / Ľudoví zahl.
44. Život a dielo Ľudovíta Štúra / Ján Hučko
45. Jozef Tiso / Milan S. Ďurica
46. Posledný let generála Štefánika / Milan Vároš
47. Proces s dr.Tisom / Anton Rašla , Ernest Žabkay
48. Spomienky a svedectvo / Karol Murín
49. Kovové križovaty pani histórie / Milan Augustín
50. Pohľady do minulosti Považia / Jozef Paulík , Títus Kolník
51. O Martinskej deklarácii / Ivan Thurzo
52. Naše korene v základoch Európy / Štefan Polakovič
53. Vtedy pod Javorinou / Milan R. Tomašuľa
54. Dějiny Slovenska / Dušan Kováč , Emil Charous prel.
55. Starý národ - mladý štát / Milan Ferko
56. Pamätnica Živeny / Viera Mikulášová-Škridlová zost.
57. Dedičstvo otcov / František Vnuk
58. Slovenské učené tovarišstvo / Hadrián Radváni
59. Cirkev v dejinách Slovenska / Ján Chryzostom Korec
60. Takto vznikol Slovenský štát / Karol Sidor
61. Slovenské dejiny / R. Marsina
62. Dejiny Slovenska / Anton Špiesz
63. August 68 na Slovensku / Peter Valo
64. Matičná myšlienka / Alexander Hirner
65. Banderovci / Bohuš Chňoupek
66. Vydávanie, rozširovanie a perzekúcia komunistickej tlače v rokoch 1921-1938 / Zoltán Pástor
67. Partizánska brigáda Jánošík / Ernest Bielik
68. Bitky a bojiská / Vojtech Dangl
69. Cestou k slobode / Emil Peťko
70. Lámanie pečatí / Bohuš Chňoupek
71. Svedectvo o nedožitej mladosti / Marta Masaryková
72. Nepokorená Javorina / Milan Varsik
73. Slovenskje národnje noviny / Mária Vyvíjalová
74. Dokumenty k slovenskému národnému hnutiu v rokoch 1848-1914 / František Bokes zost.
75. Slovenské národno-zjednocovacie hnutie (1780-1848) / Jozef Butvin
76. Matica slovenská / Michal Kováč zost., Pavol Vongrej zost.
77. Sociálne motívy slovenského národného hnutia v r. 1845-48 / Endre Arató , Kamil Pecho prel.
78. Maďarská iredenta a Slovensko / Fraňo Ruttkay
79. Výsledky našej desaťročnej práce / Peter Maruniak , Genovéva Grácová
80. Student a politika / T. G. Masaryk
81. Pán Černovský / Juraj Kuniak
82. M. R. Štefánik / Milan Varsik
83. Banskobystrický biskup a prvý predseda Matice slovenskej dr. Štefan Moyses / Miroslav Kamenský
84. Buďme hrdí na dejiny Slovákov / Rudolf Šandorfi
85. Slovenské učené tovarišstvo / Eva Kasmanová zost.
86. Slovenský exil 68 / František Braxátor
87. Slavín / Vladimír Varinský
Sprievodca po Bratislave
88. Slovenský štát / Ivan Kamenec , Eva Vondrášková prel.
89. Postavy veľkomoravskej histórie / Matúš Kučera
90. Turci v Uhorsku / Turc zahl.
91. Lexikón k prijímacím skúškam na právnické fakulty v Slovenskej republike / Jaroslav Chovanec
92. Rodný list. Slovenská republika / Jaromír Slušný , Marián Grígel
93. V zápase o zvrchovanosť / Milan Ferko
94. Cesta k zvrchovanosti Slovenskej republiky / Jaroslav Chovanec
95. Poznávame dejiny slovenského povojnového exilu / Poznávam zahl.
96. Lexikón slovenských žien / Ľudmila Ďuranová zost., Anna Šourková zost., Alena Táborecká zost., Lexiko zahl.
97. Príspevok k poznaniu slovenského exilu a národných dejín / Peter Maruniak , Genovéva Grácová
98. Karpatskí Nemci. Die Karpatendeutschen / Ondrej Pöss , Ondrej Pöss prel.
Dvojjazyčná publikácia slovensko-nemecká.
99. Slovensko a Hitlerova východná politika / Jörg K. Hoensch , Kristína Čaplovičová prel.
100. Slovensko v dráme Európy / Jozef A. Mikuš , Bronislava Markušová prel.
nasledujúca strana
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ