Deskriptor referáty
Počet nájdených titulov : 16
1. Práca s literatúrou vo výchovnom systéme PO SZM / Prác zahl.
2. Zobrané spisy / V.I. Lenin , Samuel Dúbrava prel.
3. Zobrané spisy / V.I. Lenin , Mária Filkusová prel.
4. Zobrané spisy / V.I. Lenin , Ján Žigo prel.
5. Zobrané spisy / V.I. Lenin , Samuel Dúbrava prel.
6. Zobrané spisy / V.I. Lenin , Magdaléna Petrufová prel.
7. Zobrané spisy / V.I. Lenin , Dana Kopčoková prel.
8. Rétorika a štylistika / Jana Barátová
9. Výbor z diel I. P. Pavlova / kol prel., Výbo zahl.
10. Hydrogeochemické problémy znečisťovania prírodných vôd / Stanislav Gazda zost., Kamil Vrana zost.
11. Zemská kôra a jej vzťah k nerastným surovinám / Zemsk zahl.
12. Vplyv geologického prostredia na zrudnenie / Jozef Gubač zost.
13. Od včerajška k dnešku / Alexander Matuška
14. Tridsať rokov slovenskej socialistickej literatúry pre deti a mládež 1945-1975 / Ondrej Sliacky zost.
15. Knižničný zborník 1983 / Margita Buociková zost.
16. Literatúra pre predškolský vek a jej využitie v materských školách / Literatúr zahl.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ