Deskriptor zrak
Počet nájdených titulov : 19
1. 250 receptov pre zdravie a prevenciu / Jorge D. Pamplona Roger , Advent-Orio prel.
2. Sprievodca alternatívnou medicínou / Brian Inglis , Ruth West , Jana Krejčíková prel., Mária Šrancová prel., Mária Steruská prel.
3. Elektrotechnická ročenka 1987 / Elektrotechnick zahl.
4. Zmysly zvierat / Bronislava Hyvnarová , Michaela Hrachovcová , Peter Matis prel.
5. Příručka osvětlovací techniky / Otto Šula
6. Krátkozrakos / Andrej Černák
7. Svetlo a osvetžovacie zariadenia / Vojtech Kme
8. Svetlo a osvetžovacie zariadenia / Vojtech Kme , Pavol Horňák
9. Umelé osvetlenie / Pavol Horňák
10. Zrak a súčasný život / Zoltán Oláh
11. Fyziologie a patofyziologie zraku a sluchu / Josef Syka , Luboš Voldřich , František Vrabec
12. Oční lékařství / Svatopluk Řehák
13. Zahoď okuliare! / Ralph J. MacFadyen , Svätopluk Hlavačka prel.
14. Prehžad oftalmológie v tabužkách so slovníkom / Zoltán Oláh
15. Príznaky chorôb a ich rozpoznávanie / Gizela Rauchová-Petzová , Ján Zako prel.
16. Zrak pri práci / Hugo Schmale , Miroslav Hubač prel.
17. Abeceda zdravia / Július Tvrdoň prel., Ján Olexa prel., Abeced zahl.
18. Barevná fotografie / Ján Šmok , Josef Pecák , Petr Tausk
19. Výber z pedagogiky zrakovo chybných / Ján Jesenský
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ