Deskriptor lyrika
Počet nájdených titulov : 44
1. Ľudmila Podjavorinská a detská literatúra / Zlatko Klátik
2. Ódy a epódy / Quintus Flaccus Horatius , Ignác Šafár prel.
3. Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva / Jozef Minárik zost.
4. Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva / Jozef Minárik zost.
5. Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva / Jozef Minárik zost.
6. Záchvevy / Záchvev zahl.
7. Živý plameň lásky / Svätý Ján z Kríž , Ján Zambor prel., Elena Račková prel.
8. Čítanie z prachu / Ján Stacho , Zuzana Mináčová ilustr.
9. Umenie a revolúcia / Anatolij Vasilievič Lunačarskij , Soňa Lesňáková prel., Mikuláš Šimko prel.
10. Elégie a vzdory / Vojtech Mihálik
11. Večné písmená / Li Po , Ivan Kupec prel., Alojz Klimo ilustr.
12. Antológia staršej slovenskej literatúry / Ján Mišianik
13. Antológia staršej slovenskej literatúry / Ján Mišianik
14. Pohľady do staršej slovenskej literatúry / Ján Mišianik
15. Slovo, kľúč k detstvu / Zlatko Klátik
16. Dejiny literatúry slovenskej / Štefan Krčméry
17. Litteraria / Litterari zahl.
18. Strofa a metrum v poézii P.O. Hviezdoslava / František Štraus
19. Umenie lyriky / František Miko
20. Teória literatúry / Ivan Plintovič
21. Cesty k poézii / Dušan Slobodník
22. Dve storočia slovenskej lyriky / Stanislav Šmatlák
23. Súčasnosť a literatúra / Stanislav Šmatlák
24. 150 rokov slovenskej lyriky / Stanislav Šmatlák
25. Podoby slovenskej literatúry obdobia renesancie / Eva Tkáčiková
26. Teória literatúry / L.I. Timofejev , Mária Čížová prel.
27. Literatúra pre deti a mládež s metodikou / Elena Zigová , Viliam Obert
28. Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva / Jozef Minárik prel., Jozef Minárik zost.
29. Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva / ko prel., Jozef Minárik zost.
30. Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva / Jozef Minárik zost.
31. Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva / ko prel., Jozef Minárik zost.
32. Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva / Ján Košecký prel., Jozef Minárik prel., Jozef Minárik zost.
33. Poetický slovník / Tibor Žilka
34. Poetický slovník / Tibor Žilka
35. Cesta lúkami / Mikuláš Kasarda , Terézia Kružlicová ilustr.
36. Hviezdoslav vo výbere a interpretácii Vojtecha Mihálika / Pavol Országh Hviezdoslav , Vojtech Mihálik vybr.
37. Kapitánova dcéra. Piková dáma a iné / Alexander Sergejevič Puškin
38. Súpis dravcov / Karol Horák
39. Ponurý most / Rudolf Jašík
Ypsilon, Dve rieky, Moje mesto, Vianočná balada, Laktibrada, Biely chlieb.....
40. Básne / Janko Kráľ , Jozef Šturdík ilustr.
Duma bratisl.Jarná pieseň.Zakliata pana vo Váhu.....
41. Ornament a iné prózy / Vincent Šikula
42. Básnické dielo / Pavol Országh Hviezdoslav
43. Nahé nohy / Rudolf Čižmárik
44. Lyrické dielo / Ivan Krasko
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ