Deskriptor epika
Počet nájdených titulov : 22
1. Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva / Jozef Minárik zost.
2. Kukučínove epické istoty / Oskár Čepan
3. Slovo, kľúč k detstvu / Zlatko Klátik
4. Epika a román / Nora Krausová
5. Dejiny literatúry slovenskej / Štefan Krčméry
6. Slovenská a juhoslovanská literatúra / Zlatko Klátik
7. Strofa a metrum v poézii P.O. Hviezdoslava / František Štraus
8. Hľadanie epickej syntézy / Július Noge
9. Teória literatúry / Ivan Plintovič
10. Cesty k poézii / Dušan Slobodník
11. Teória literatúry / L.I. Timofejev , Mária Čížová prel.
12. Literatúra pre deti a mládež s metodikou / Elena Zigová , Viliam Obert
13. Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva / Jozef Minárik prel., Jozef Minárik zost.
14. Poetický slovník / Tibor Žilka
15. Poetický slovník / Tibor Žilka
16. Živý bič / Milo Urban
17. V šírom poli rokyta / Miroslav Cipár ilustr., V šíro zahl.
18. V šírom poli rokyta / V šíro zahl., Miroslav Cipár ilustr.
19. Hviezdoslav III / Pavol Országh Hviezdoslav
20. Ornament a iné prózy / Vincent Šikula
21. Básnické dielo / Pavol Országh Hviezdoslav
22. Jediný vínový soumrak / Michaela Swinkels-Nováková
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ