Deskriptor literatúra
Počet nájdených titulov : 145
101. Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva / ko prel., Jozef Minárik zost.
102. Majstri slova / Drahoslav Machala
103. Literárne postavy Gemera I. / Július Bolfík zost.
104. Premeny Bodenkovej prózy / Ján Jurčo
105. Život a literatúra v antickom Ríme / Ján Janovjak , Július Špaňár
106. Štúrovské pokolenie / Karol Goláň
107. Dejiny Slovenska II / Ľudovít Holotík red., Július Mésároš red., Dejin zahl.
108. Letia plte dolu vodou.... / Miroslav A. Huska
109. Život v ríši kalifov / Ján Pauliny
110. Arabi,vládcovia stredomoria / Ján Pauliny
111. Epistola / Oscar Wilde , Vladimír Vendyš prel.
112. Kultura středověku / Pavel Spunar
113. Ten, který je skutečností / Francis Schaeffer , Alena Koželuhová prel.
114. Literární toulky Prahou / Vladimír Kovářík
115. Čína od včerajška k dnešku / Nataša Silná
116. Kultúrny rozvoj Slovenska / Ján Fischer
117. Čínska kultúra a maoizmus / Anna Doležalová
118. Veda a kultúra na Slovensku 1971 / Dušan Katuščák
119. Teória literatúry / Ivan Plintovič
120. Slovensko / Stanislav Šmatlák zost.
121. Literatúra pre predškolský vek a jej využitie v materských školách / Literatúr zahl.
122. Práca s literatúrou vo výchovnom systéme PO SZM / Prác zahl.
123. Kultúrny rozvoj Slovenska / Pavol Paška
124. Výchova a literatúra v učebnom procese / Juraj Koutun
125. Kapitoly z dejín vydávania a rozširovania literatúry / T. Nitranský
126. Poznajme súčasnú slovenskú literatúru
127. Slovenská kultúra 1945-1965
128. Filozofia slovenského osvietenstva / Teodor Münz
129. Z vlasti na galeje / Tobiáš Masník
130. Slovensko / Štefan Pisoň , Slovensk zahl.
131. Encyklopédia starovekého Grécka / Martino Manghi , Milada Passerini prel.
132. Manifest komunistickej strany / Karol Marx , Fridrich Engels , Július Šefránek prel.
133. Panoráma slovenskej literatúry / Ladislav Čúzy , Peter Darovec , Igor Hochel , Zuzana Kákošová
134. Dvojčatá / Jean-Claude Pons , René Frydman , Miroslava Petrovská prel.
135. Slovenský jazyk a literatúra / Milada Caltíková
136. Slovenský jazyk a literatúra / Renáta Somorová
137. Zmaturuj z literatúry / Zuzana Sakálová prel., Zmaturu zahl.
138. Zmaturuj z literatúry / Jana Mirgová prel., Jana Pavúková prel., Zmaturu zahl.
139. Teória literatúry / Michal Harpáň
140. Mýtus a dejiny v próze naturizmu / Milan Šútovec
141. Slovenský jazyk a literatúra - zbierka testov / Ľubica Hybenová , Adriana Skotnická
142. Dějiny světa / L. Musil prel., Dejiny svět zahl.
143. Literatúra / Literatúr zahl.
144. Slovenský jazyk a literatúra / Mária Ivanová
145. Rukoväť literatúry / Rukovä zahl.
Chronologický prehľad vývinu literatúry od počiatkov až po súčastnosť.
predchádzajúca strana
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ