Deskriptor kritika literárna
Počet nájdených titulov : 46
1. Slnečný čas / Vojtech Mihálik
2. Nádhera sveta / Artur Lundkvist , Milan Richter prel., Peter Ondreička ilustr.
3. Sokratov pohár / Emil Boleslav Lukáč , Dana Ondreičková ilustr.
4. Polstoročie sovietskej literatúry / Vitalij Ozerov , Mária Filkusová prel.
5. Problémy a postavy ruskej literatúry / N. A. Dobroľubov , Ján Ferenčík prel., Ján Komorovský prel.
6. Literatúra v rokoch 1918 - 1945 / Literatúr zahl.
7. Súčasná česká literatúra / František Buriánek
8. Roky úzkosti a vzopätia / Mária Bátorová
9. Dynamika literárnych skúseností / Jurij Bogdanov
10. Básník a čas / Marina Cvetajevová , Jan Zábrana prel.
11. Eseje / Thomas Stearns Eliot , ko prel.
12. Hľadám umenie / Lion Feuchtwanger , Július Albrecht prel.
13. Z reči do reči / Ľubomír Feldek
14. Umenie ako výraz života / Jean Marie Guyau , Michal Bartko prel.
15. V hľadaní významu a tvaru / Milan Hamada
16. Horizonty umeleckého obrazu / Michail Borisovič Chrapčenko , Viktória Slobodníková prel.
17. Cestami literatúry / Michal Chorváth
18. Z prielomu / Michal Chorváth
19. Myšlienka a tvar / Rudolf Chmel zost.
20. Rozhovory / Ľuboš Jurík
21. Kritika 64 / Jozef Bob zost., Michal Nadubinský zost.
22. Osobnosti / Alexander Matuška
23. Slovenská literárna kritika / Ivan Kusý zost.
24. Slovenská literárna kritika / Ivan Kusý
25. Slovenská literárna kritika / Cyril Kraus zost.
26. Literatúra a súčasnosť / Ján Koška prel., Ján Koška zost.
27. Literatúra a revolúcia / Štefan Drug zost.
28. Literárnokritické konfrontácie / Rudolf Chmel zost.
29. Literárna teória a kritika davistov / Daniel Okáli
30. Prísna literatúra / Boris Pankin , Matej Andráš prel., Oľga Ruppeltová-Andrášová prel.
31. Preklad včera a dnes / Ján Vilikovský zost.
32. Tvorba Ivana Bukovčana / Zoltán Rampák
33. Na váhach času / Karol Rosenbaum
34. Priestorom literatúry / Karol Rosenbaum
35. Vzťahy slovenskej a českej literatúry 19. a 20. storočia / Karol Rosenbaum
36. Pamať literatúry / Karol Rosenbaum
37. Literárne eseje a portréty / Sainte-Beuv
38. Formovanie marxistickej literárnej kritiky v Československu / S. A. Šerlaimovová , J. V. Bogdanov , Soňa Lesňáková prel.
39. Čítajúci Titus / Vincent Šabík
40. Čítajúci Titus / Vincent Šabík
41. Básnik Laco Novomeský / Stanislav Šmatlák
42. Súčasnosť a literatúra / Stanislav Šmatlák
43. Literárne rozhovory / Stanislav Šmatlák , Ján Števček
44. Výber z literárnej histórie a kritiky slovenskej / Mikuláš Gašparík zost.
45. Teorie literatury / René Wellek , Austin Warren , Miroslav Procházka prel., Miloš Calda prel.
Témou knihy je skúmanie literatúry, interpretácia a analýza samotných literárnych diel.
46. Harlekýn sklonený nad vodou / Jozef Felix
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ