Deskriptor sociológia
Počet nájdených titulov : 119
1. Kompendium metodológie sociologických výskumov / Stanislav Matulay
2. Nemnožme sa! / Rastislav Škoda zost.
3. Náuka o spoločnosti
4. Sociologie zdraví, nemoci a rodiny / Sylva Bártlová , Stanislav Matulay
5. Sociologie politiky / Emanuel Pecka
6. Všeobecný prehľad na prijímacie skúšky na vysoké školy / Peter Zmeko
7. Interkulturní psychologie / Jan Průcha
8. Kulturální teorie / Tim Edwards , David Vichnar prel.
9. Sociologie sociálních skupin / Eliška Novotná
10. Problémy literárnej vedy včera a dnes / Mikuláš Bakoš
11. Vietnam dnešných dní / Milan Valášek
12. Podoby sociálnej skutočnosti v literárnoumeleckom diele / Ján Škamla
13. Základy modernej teórie literatúry / Max Wehrli , Vincent Šabík prel.
14. Semiotika a kultúra / Stefan Žolkiewski , Róbert Roško prel., Vladimír Lehotský prel.
15. Německá spolková republika / Jiří Brodský , Jiří Raš
16. NDR / Pavel Tischler , Peter Mariot , Edita Ivaničková
17. Francúzsko / Radislav Hošek
18. Poľsko / Halina Ivaničková prel., Poľsk zahl.
19. Dejiny ženy / Stanislav Kostka Neumann , Ladislav Slabey prel.
20. Dejiny ženy / Stanislav Kostka Neumann , ko prel.
21. Dejiny ženy / Stanislav Kostka Neumann , ko prel.
22. Etnos a etnografia / J. V. Bromlej , Adam Pranda prel.
23. Kapitoly systematické sociologie / Jiří Reichel
24. Průvodce sociologií / Jan Jandourek
25. American Families and Households / James A. Sweet
26. Islámský fundamentalismus / Luboš Kropáček
27. Mne sa to nemôže stať / Martin Bútora
28. Křišťálová Země / Marvin Cetron
29. Základy sociológie / Ján Sopóci
30. Student's guide with readings to accompany Schaefer: Sociology / Richard T. Schaefer
31. Sociology / Richard T. Schaefer
32. Sociologický slovník / B. Geist
33. Americké horizonty / Jana Rovenská
34. Zadlžený inkov poklad / Valentín Benčat
35. Zrkadlo verejnej mienky / Ľudovít Šrámek
36. Čínská lidová republika / Nataša Silná
37. Človek a jeho istoty / Člove zahl.
38. Norské království / Jan Frýba
39. Svaz sovětských socialistických republik / Josef Sedlář
40. Spoločnosť vo svetle sociológie / Fedor Gál
41. Nemecká demokratická republika / Radmil Tomášek , Eva Červenková prel.
mapa
42. Súčasné Španielsko / Igor Calpaš prel., Dana Matejovová prel., Súčasn zahl.
43. Sociologické problémy vynálezcovského a zlepšovateľského hnutia / Ján Pichňa
44. Amerika bez retuší / Ivan Brož
45. Německá demokratická republika / Jiří Raš
46. Kanada / Elena Jakešová
47. Náboženstvo a súčasnosť / M. P. Mčedlov , Ľudmila Adamčíková prel.
48. Kuba / Vítězslav Košťák
49. Řecko / Miroslav Klíma
50. Islámská republika Pákistán / Jan Marek
51. Rodinná socializácia a poruchy osobnosti / Bagdy Emöke , Alžbeta Filipová prel.
52. Sociológia náboženstva / I. N. Jablokov , Peter Prusák prel.
53. Blízky východ / Juraj Rácz
54. Sociológia podniku / Ján Pichňa
55. Metodologické problémy modelovania v sociologickom bádaní / Juraj Schenk
56. Spoločnosť, vedecko-technický pokrok a medicína / Peter Gavalier
57. Juhoslávia / Ján Sirácky
58. ...a predsa sú dva svety / Karol Hulman
59. Iránsky čas premien / Juraj Rácz
60. Sociológia práce / G. Friedmann , Vladimír Halenár prel., Rastislav Lacko prel.
61. Nemecká demokratická republika / Pavel Tischler
62. Primárne dáta v sociológii / Alexander Hirner
63. Maďarská lidová republika / Dagmar Čierna-Lantayová , Miroslava Přibylová prel.
64. Japonsko / Bartolomej Vlasatý
65. Sociológia práce / Ján Pichňa
66. Sociologický výskum / Vladimír Alexandrovič Jadov , Kamila Fircáková prel.
67. Politika ako objekt sociologického výskumu / A. A. Fedosejev , Peter Kulašik prel.
68. Chile / Michal Čorný a kol.
69. Sociológia myslenia a činu / Andrej Sirácky
70. Čierny robotník Juhu / Hosea Hudson , Miroslava Majerčíková prel.
71. USA ilúzie a skutočnosť / Vitalij Korionov , Vladimír Lehotský prel., Tatiana Suchá prel., Vojtech Valach prel.
72. Sociálne premeny Slovenska / Jozef Hrabina
73. Dnešné Japonsko / Jozef Fukatsch
74. Svaz sovětských socialistických republik / Ludvik Myška prel.
75. Mládež, práca a voľný čas / Jozef Čihák prel., Ladislav Macháček prel., Mláde zahl.
76. Sociálny svet človeka / Andrej Sirácky
77. Kambodža / Ivan Doležal
78. Metodológia a procedúry sociologického výskumu / A. G. Zdravomyslov , Raisa Kopsová prel.
79. Sociológia vedy / G. N. Volkov , Jaroslav Čelko prel.
80. Medziľudské vzťahy v modernej spoločnosti / Karel Mácha
81. Sociologie nebo zdravý rozum? / Jaroslav Kapr
82. Mexiko / Vladimír Landovský
83. Sociológia a integrácia vied / Andrej Sirácky
84. Švédsko / Vladimír Vůjta , Elena Piovarcsyová prel.
85. Lordi a odpadlíci / Maksymilian Berezowski , Vlasta Šmrhová prel.
86. Veľká Británia / Sylvia Kučerová
87. Sociológia súčasnej rodiny / František Bánhegyi
88. Úvod do sociologie výchovy / Karel Galla
89. Sociológia / Jan Szczepanski , Vladimír Košinár prel., Bohuslava Majdová prel., Anna Varsiková prel.
90. Střední Amerika / Jaroslav Kolář zost.
91. Sociológia / Andrej Sirácky
92. Dráma v Indonézii / Martin Hnilický
93. Sociologické konfrontácie / Mária Hirszowiczová , Anna Varsiková prel., Verona Chorváthová prel.
94. Sociologický výskum / Stefan Szostkiewicz , Ján Pašiak prel.
95. Problém človeka / Karel Mácha
96. Afghánistán / Jiří Bečka
97. Juhoslávia / Ján Sirácky
98. Indie / Miloslav Krása
99. Stredoslovenský kraj včera a dnes / Stredoslovensk zahl.
100. Španielsko / Ján Janda
nasledujúca strana
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ