Deskriptor vývoj politický
Počet nájdených titulov : 5
1. Slovensko 2008 / Slovensko 200 zahl.
2. Handlovčania od oslobodenia po Február / František Záni
3. Medzinárodné vzťahy po druhej svetovej vojne / Mikuláš Šimko prel., Edita Ščípová prel., Medzinárodn zahl.
4. Slovensko 2005 / Slovensk zahl.
5. Slovensko 2004 / Slovensk zahl.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ