Deskriptor Rada Európy
Počet nájdených titulov : 9
1. Učebnice evropské integrace / Lubor Lacina , Jan Ostřížek
2. Rada Európy a ochrana ľudských práv / Rad zahl.
3. Súhrny zmluvných dokumentov Rady Europy / Súhrn zahl.
4. Rámcový dohovor Rady Eurýpy o ochrane národnostných menšín / Rámcov zahl.
Slovenská a nemecká verzia
5. Album ľudských práv Rady Európy / Albu zahl.
6. Príručka NATO / Príručk zahl.
7. Vybrané zmluvy Rady Európy / Vybran zahl.
8. Krátky sprievodca Európskym dohovorom o ľudských právach / Krátk zahl.
9. Rada Európy - činnosť a výsledky / Rad zahl.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ