Deskriptor realita virtuálna
Počet nájdených titulov : 2
1. Internet do vrecka / Soňa Makulová
2. Didaktické využitie počítačov / Ján Pavlovkin
F O T O K O P I A
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ