Deskriptor public relation
Počet nájdených titulov : 13
1. Marketing / Jaroslav Kita a kol.
2. Sprievodca štúdiom ekonómie alebo Ako sa stať šampiónom v trhu / Marián Gazdík a kol.
3. Marketing / Philip Kotler , Gary Armstrong , kol prel.
4. Moderní marketingová komunikace / Jana Přikrylová , Hana Jahodová
5. Organizačná kultúra / Anna Kachaňáková
6. Marketing od A do Z / Philip Kotler , Hana Škapová prel.
7. Marketing pre samosprávy / Magdaléna Bernátová , Anna Vaňová
8. Úvod do teorie masové komunikace / Denis McQuail , Jan Jirák prel.
9. Marketing. Management / Philip Kotler , Václav Dolanský prel.
10. Public relations / Petr Němec
11. Spotrebiteľ a reklama / Ján Šaling
12. Public relations jako ovlivňování mínění / Jozef Ftorek
13. Marketingová komunikácia / Helena Labská
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ