Deskriptor liberalizmus
Počet nájdených titulov : 4
1. Náčrt dejín európskeho politického a právneho myslenia / Alexandra Krsková
2. Základy sociálnej etiky / Raimondo Spiazzi , František Škoda prel.
3. Teória demokracie / Giovanni Sartori , Marianna Oravcová prel., Ľudomír Kovačič prel., Platon Baker prel.
4. Problém človeka / Karel Mácha
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ