Deskriptor literatúra bulharská
Počet nájdených titulov : 108
1. Krutý experiment / Ljuben Dilov , Ludmila Nováková prel.
2. Rozprávky z lesa / Rozprávk , Alexander Poplilov ilustr., Vadim Lazarkevič ilustr., Anastasov Stojan ilustr.
3. Pod naším nebom / Ivan Vazov , Ján Koška prel., Emil Sedlák ilustr.
4. Piesne o človeku / Nikola Vapcarov , Pavol Horov prel., Milan Ferko prel.
5. Slnečné prasiatka / Dimitar Stefanov , Ľubomír Feldek prel., Blanka Votavová ilustr.
6. Navždy tu zostanem / Christo Smirnenski , Milan Ferko prel., Alexej Vojtášek ilustr.
7. Letiaci deň / Vaťo Rakovski , Viera Prokešová prel.
8. Nepokoj vetra / Pavel Matev , Ján Koška prel., Jozef Baláž ilustr.
9. Strelnica / Ľubomír Levčev , Ján Koška prel., Naďa Rappensbergerová ilustr.
10. Povinnosť smelých / Janko Kráľ , Christo Botev , Jozef Baláž ilustr.
11. Literatúra a súčasnosť / Ján Koška prel., Ján Koška zost.
12. Veľká stopa / Pavel Vežinov , Ľubica Košková prel.
13. Ve znamení štíra / Svetoslav Slavčev , Zlata Kufnerová prel.
14. Slnko a Dobrinka / Penka Veselská
15. Dámska volenka / Georgi Mišev , Jaroslav Marušiak prel.
16. Kto oslobodil Teplý vietor / Lačezar Stančev , Penka Veselská prel., Johana Ambrušová ilustr.
17. Vrece klamstiev / Angel Karalijčev , Penka Veselská prel., Rumen Skorčev ilustr.
18. Nedokončený román jednej študentky / Ľuben Dilov , Anna Sýkorová prel.
19. Zlatokopovia / Cvetan Angelov , Ľubica Košková prel., Ľubomír Nitschneider ilustr.
20. Dvojí hra / Alexandr Karasimeonov , Magdaléna Váňová prel.
21. Skupáňova košeľa / Igor Hochel prel., Daniela Slezáková-Leukaničová ilustr.
22. Zloději ikon / Vencislav Diavatov , Zlata Kufnerová prel.
23. S nikým / Georgi Danailov , Oľga Kmeťová-Stajková prel.
24. Jemne povedané / Valeri Petrov , Mária Topoľská prel., Kristína Hargašová ilustr.
25. Divé klinčeky / Atanas Zvezdinov , Oľga Kmeťová-Stajková prel., Věruna Melčáková-Juneková ilustr.
26. Chán Asparuch / Vera Mutafčieva , Nikolina Urbančíková prel.
27. Kolegyňa z mysu Šabľa / Dina Popovová , Ľubica Alexiovová prel.
28. Na tajnom fronte / I. Vinarov , Milan Topoľský prel.
29. Tulák blúdi svetom / Andrej Guľaški , Dana Topoľská-Šoucová prel.
30. Pieseň lesa / Georgi Rajčev , Anna Sýkorová prel.
31. Heslo Foxi / Dimitar Gulev , Gusta Baricová prel., Anton Sládek ilustr.
32. Človeče, nezlosť sa! / Kiril Topalov , Oľga Kmeťová-Stajková prel.
33. Žltý dom / Dončo Cončev , Ľubica Bernkopfová prel.
34. Rovnováha / Pavel Vežinov , Júlia Stajková prel.
35. Promarněná šance / Ljuben Dilov , Ludmila Nováková prel.
36. Úrad pod krycím menom Dr. Delius / Gospodin Gočev , Tomáš Topoľský prel.
37. Je jedno šťastie / Liľana Alexandrovová , Gusta Baricová prel., Oľga Buhajová ilustr.
38. Oči plačú rozlične / Bojan Biolčev
39. Dáma s rontgenovými očami / Svetoslav Minkov , Ľubica Bernkopfová prel.
40. Zlatá žena / Andrej Guľaški , Dana Šoucová prel.
41. Milena / Vaňa Filipovová , Júlia Stajková prel., Milota Havránková ilustr.
42. Rozprávky z lesa / Rozprávk , Alexander Poplilov ilustr., Vadim Lazarkevič ilustr., Anastasov Stojan ilustr.
43. Bariéra / Pavel Vežinov , Júlia Stajková prel., Anna Sýkorová prel.
44. Drevený trón / Georgi Vlčev , Júlia Stajková prel., Štefan Cpin ilustr.
45. Zelená tráva na púšti / Diko Fučedžiev , Ľubica Bernkopfová prel.
46. Kariéra / Atanas Nakovski , Jaroslav Marušiak prel.
47. Nepokojné leto / Ján Koška zost., Ján Koška doslov
48. Pieseň kolies / Jordan Jovkov , Nikola Dolčinková prel.
49. Buď požehnaná / Kiril Topalov , Oľga Kmeťová-Stajková prel.
50. Balada o osamotených moreplavcoch / Ivan Davidkov , Dana Šoucová prel.
51. Sedma vo dvojici / Vera Mutafčievová
52. Kronika o Hadžim Dimitrovi / Slav Chr. Karaslavov , Milan Topoľský prel., Běla Kolčáková ilustr.
53. Tabak / Dimitar Dimov , Mária Topoľská prel.
54. Bremeno skafandra / Ljuben Dilov , Vladimír Žabkay prel.
55. Výbuch / Emilijan Stanev , Mária Topoľská prel.
56. Výbuch / Emilijan Stanev , Milan Topoľský prel.
57. Zbohom, Akropola! / Ivan Davidkov , Igor Hochel prel.
58. Mlčanliví priatelia / Radi Carev , Júlia Stajková prel.
59. Kryštály / Lada Galinová , Anna Sýkorová prel.
60. Riaditeľov syn / Emil Manov , Júlia Stajková prel.
61. Posledná trójska vojna / Čavdar Aladžov , Oľga Stajková prel., Jozef Cesnak ilustr.
62. Všetci a nik / Jordan Radičkov , Anna Sýkorová prel., Igor Hochel prel., Dušan Grečner ilustr.
63. Nocou s bielymi koňmi / Pavel Vežinov , Jaroslav Marušiak prel.
64. Legenda o Sibinovi / Emilijan Stanev , Anna Sýkorová prel.
65. Divá kačka medzi stromami / Stanislav Stratiev , Anna Sýkorová prel.
66. Ako kázala povinnosť / C. Dragojčevová , Ján Koška prel.
67. Tango / Georgi Karaslavov , Gusta Baricová prel.
68. Slávny chlapec / Anastas Pavlov , Júlia Stajková prel., Juraj Kováč ilustr.
69. Zlaté srdce / Kalina Malina , Oľga Stajková prel., Peter Ondreička ilustr.
70. Dobrý deň, Slovensko! / Alexander Kostov , Júlia Stajková prel.
71. Svet večer,svet ráno / Atanas Nakovski , Ľubica Bernkopfová prel.
72. Abeceda pušného prachu / Jordan Radičkov , Ján Koška prel.
73. Železný svietnik / Dimitar Talev , Júlia Stajková prel.
74. Odsúdené duše / Dimitar Dimov , Milan Topoľský prel.
75. Pod jednou strechou s nepriateľom / S. Kerezov , Ján Koška prel.
76. Deti sa hrajú vonku / Georgi Danailov , Anna Opálená prel., Karol Ondreička ilustr.
77. Druhá rota / Pavel Vežinov , Ľubica Bernkopfová prel., Anna Sýkorová prel.
78. Sofijské poviedky / Kamen Kalčev , Júlia Stajková prel.
79. Vôňa Bulharska / Vasil Conev , Milan Topoľský prel.
80. Sultánov syn / Vera Mutafčieva , Slavo Marušiak prel.
81. Z môjho života / Dimitar Blagoev , Mária Bugalová prel.
82. Kúsok chleba pútnikovi / Ivan Davidkov , Ján Koška prel.
83. My vrabčatá / Jordan Radičkov , Mária Topoľská prel., Božena Plocháňová ilustr.
84. Krvavý polmesiac / Stefan Dičev , Ján Koška prel.
85. Lavína / Blaga Dimitrovová , Ján Koška prel.
86. Obchádzka / Blaga Dimitrovová , Júlia Stajková prel.
87. Divé poviedky / Nikolaj Chajtov , Ján Koška prel.
88. Na ulici / Milčo Radev , Emil Horák prel., Jaroslav Kočiš ilustr.
89. Brazílska melódia / Bogomil Rajnov , Júlia Stajková prel.
90. Hviezdy nad nami / Pavel Vežinov , Ján Koška prel.
91. Ženy diabolského vrchu / Georgij Markov , Ján Koška prel.
92. Dobrodružstvo daždivej jesene / Andrej Guľaški , Milan Odran prel.
93. Čas rozhodnutia / Anton Dončev , Ján Koška prel.
94. Staroplaninské povesti / Jordan Jovkov , Mária Topoľská prel.
95. Horúce poludnie / Jordan Radičkov , Mária Topoľská prel.
96. Pod maskou majora SS / Boris Neďalkov , Karel Mára prel., Ludmila Nováková prel.
97. Nočné bulváre / Bogomil Rajnov , Mária Topoľská prel.
98. Dvaja v novom meste / Kamen Kalčev , Mária Topoľská prel.
99. Mŕtve vlnenie / Ivajlo Petrov , Mária Topoľská prel.
100. Mechmed Sinap / Ljudmil Stojanov , Pavol Kováč-Varga prel.
nasledujúca strana
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ