Deskriptor moč
Počet nájdených titulov : 7
1. Diagnostické a terapeutické výkony v detskom veku / Viktor Horanský , Jozef Černay , Andrej Getlík
2. Urológia pre sestry / Vladimír Zvara , Michal Horňák
3. Nefrologie / Ota Schůck
4. Funkční vyšetřování ledvin / Ota Schůck
5. Vnútorné lekárstvo I. / Karel Bobek , Josef Havránek , Jozef Gordan prel.
6. Príznaky chorôb a ich rozpoznávanie / Gizela Rauchová-Petzová , Ján Zaťko prel.
7. Urinoterapie / Jiří Cingroš
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ