Deskriptor kultúra jazyková
Počet nájdených titulov : 8
1. Praktikum mediálnej tvorby / Andrej Tušer
2. Spisovná slovenčina v 20. storočí / Ján Kačala
3. Jazyk, reč, človek / Ján Findra
4. Kultúra slovenského slova / Ján Horecký
5. Kultúra spisovnej slovenčiny / Kultúr zahl.
6. Moderná slovenčina / Jozef Mistrík
7. Z teórie spisovného jazyka / Z teóri zahl.
8. Rozvíjanie jazykovej kultúry žiakov / Jozef Janek
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ