Deskriptor styk platobný
Počet nájdených titulov : 6
1. Operácie komerčných bánk / Eva Horvátová
2. Bankovníctvo / Janka Ižanovská
3. Maturujem z ekonomiky / Darina Orbánová , źudmila Velichová
4. Zahraničný cestovný ruch / Gustáv Sládek
5. Exekúcie 1/96 / Exekúci zahl.
6. Styk s bankou / René Klaus Grosjean , Oto Sobek prel.
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ