Deskriptor učebnice stredoškolské
Počet nájdených titulov : 106
1. Základy psychológie pre stredné školy / Anna Okruhlicová , Miron Zelina
2. Elektrické stroje a prístroje / Rudolf Mravec
3. Elektrotechnológia / František Tokoly , Ľudevít Chaternuch , Pavol Nemec
4. Elektrotechnológia / František Tokoly , Ľudevít Chaternuch , Pavol Nemec
5. Vakuová technika / Vladimír Sítko
6. Základy elektrotechniky pro SPŠ elektrotechnické / Leonid Javorský , Antonín Bobek , Rudolf Musil
7. Parné turbíny / Josef Klág , Štefan Pribil prel.
8. Strojírenská technologie / Otakar Bothe
9. Laboratórne cvičenia / Zdeněk Brotánek , Jiří Škubal , Jiří Bartoš , Alojz Martišík prel.
10. Časti strojov / Josef Bartoš , Vítězslav Novák , Miroslav Šlégl , Andrej Sršeň prel.
11. Stroje / Karel Chochola , kol , Václav Krulich prel.
12. Strojnictví / Miloslav Zelenka , Otakar Peukert
13. Strojírenská technologie / Miroslav Hluchý , kol
14. Strojnícke tabuľky pre SPŠ nestrojnícke / Pavel Vávra , Milica Janeková prel.
15. Strojnické tabulky pro SPŠ strojnické / Pavel Vávra
16. Strojnické tabulky pro SPŠ strojnické / Pavel Vávra
17. Meracie prístroje a meranie / Denis Stecher , Ján Neugebauer , Jaroslav Jirásek , Eva Vannayová prel.
18. Automatizácia pre 3. ročník SPŠE / Ladislav Hartmann
19. Kapitoly z pedagogickej psychológie / Soňa Kariková
20. Poľnohospodárska biológia / Oľga Štepanovičová prel., Poľnohospodársk zahl.
21. Základy psychológie / Marián Košč
22. Fyzika pre študijné odbory stredných škôl pre pracujúcich / Fyzik zahl.
23. Literatúra pre 1. ročník stredných škôl / Jozef Minárik , Juraj Koutun , Melánia Jančinová
24. Literatúra pre 2. ročník stredných škôl / Pavol Petrus , Anna Gažiová , Miloš Tomčík
25. Slovenský jazyk pre 1.-2. ročník stredných škôl / Natália Ihnátková , Eugénia Bajzíková , Ľubor Králik
26. Zoológia / Gustav Daněk , Paula Vilčeková prel.
27. Fyzika pre maturantov / Dobroslav Lehotský prel., Fyzik zahl.
28. Stolovanie / Roman Jagelek , Rudolf Černota
29. Biológia pre stredné poľnohospodárske a lesnícke technické školy / Jiřina Chybová , Estera Šomská prel.
30. Biológia dieťaťa a hygiena / František Janda , Ladislav Pelech
31. Biológia dieťaťa a hygiena / František Janda , Helena Malá , Ladislav Pelech
32. Ložisková geológia / Vlastimil Potančok , Ján Hurný , Miroslav Slavkay
33. Mineralógia, petrografia a geológia / František Pauk , Ernest Krist prel.
34. Geológia a zemné práce / F. K. Svoboda , F. J. Svoboda , Anna Sršňová prel.
35. Užitá geofyzika / Užit zahl.
36. Mineralógia, petrografia a geológia / Václav Babuška , Miroslav Mužík , Juraj Koutný prel.
37. Anorganická chémia pre stredné zdravotnícke školy a pre gymnáziá / Ján Fabini , Dagmar Šteplová , Rudolf Sokolík
38. Dejiny umenia / Karol Thiry
39. Organická chémia / František Petrů , Karel Andrlík , Eva Surová prel.
40. Analytická chémia kvalitatívna / Jan Kryšpín , Zdeněk Šimek , Stanislav Galvánek prel.
41. Anorganická technológia / Zdeněk Šimek , Štefan Sedlák prel.
42. Výpočty v stredoškolskej chémii / Ján Kandráč , Anton Sirota
43. Fyzikálna chémia / Vladimír Novotný , Viera Siládiová , Karol Daučík , Mária Lisá prel.
44. Fyzikálna chémia / Ján Schlemmer , Vladimír Valter , Jozef Mjartan prel.
45. Meranie a regulácia / Vladimír Novotný , Vladimír Klíma , Ján Mjartan prel.
46. Literatúra pre 2. ročník gymnázií a pre 2. ročník stredných odborných škôl / Literatúr zahl.
47. Ekonomické minimum / Zuzana Buzinkaiová , Dana Juríková
48. Atómová fyzika pre samoukov / J. M. Valentine , Jaroslav Topoľský prel.
49. Literárna výchova / Konštantín Palkovič , Ida Slamová , Júlia Chovancová
50. Literatúra / Literatúr zahl.
51. Hygiena práce a prvá pomoc / Václav Šnajdr , Miroslav Zeman , Lýdia Fižová prel.
52. Fyzika pre maturantov / Dobroslav Lehotský prel., Fyzik zahl.
53. Fyzika / Milan Kutílek , Květoslav Semerád , František Vencálek , Alexander Skalina prel.
54. Tachymetrické a geodetické tabulky / S. Ledabyl , Josef Hermany
55. Geodézia / Jakub Pach
56. Geografia / Ľudovít Mičian
57. Názvy a značky školské matematiky / Názv zahl.
58. Riešené úlohy z modernej matematiky 2 / Karol Križalkovič , Anton Cuninka , Ondrej Šedivý
59. Dostihový poriadok / Michal Hollý
60. Biológia / Romana Anděrová , Oľga Sedláková prel.
61. Základy živočíšnej výroby / František Burda , Marta Virčíková , Štefan Labuš prel.
62. Matematika pre gymnáziá / Oldřich Odvárko , Jaroslav Fořt , Břetislav Novák
63. Matematika pre gymnáziá / Júlia Lukátšová prel., Soňa Richtáriková prel., Matematik zahl.
64. Matematika pre gymnáziá / Jaroslav Šedivý , Šimon Pindroch prel.
65. Matematika pre gymnáziá / Milan Hejný , Marián Hanula , Anton Dekrét
66. Prehľad stredoškolskej matematiky / Václav Medek , Ladislav Mišík , Tibor Šalát
67. Matematika / Inocenc Dokoupil , Otakar Bílský , Josef Glivický , Valentín Melicher prel.
68. Matematika / Matematik zahl.
69. Biológia pre 2. ročník gymnázia / Vladimír Ferák prel., Mária Pálfyová prel., Biológi zahl.
70. Príklady a úlohy z elektrických strojov a prístrojov / Angela Kuminiaková
71. Biológia pre 1. ročník gymnázia / Mária Bašovská prel., Biológi zahl.
72. Základy etiky / Jana Miedzgová
73. Základy sociológie / Ján Sopóci
74. Automatizace / Josef Stupka
75. Měření a regulace / Břetislav Hudec
76. Psychológia / Jozef Štefanovič
77. Pedagogika predškolského veku / Mária Rusnáčková prel.
78. Pedagogika pre vychovávateľov / František Mráz prel., Oľga Ducháčková a kol.
79. Všeobecná psychológia / Tomáš Pardel
80. Bibliografia 2 / Anna Javorčíková
81. Všeobecná psychológia / Tomáš Pardel
82. Psychológia a pedagogika dieťaťa / Marie Damborská
83. Psychológia a pedagogika / Ján Šútovec
84. Dejepis / Tatiana Suchá prel., Dejepi zahl.
85. Dejepis / Tomáš Jílek , Jarmila Knorrová prel.
86. Kapitoly z dejín / Dušan Kováč , Ľubomír Lipták
87. Základy psychológie / Marián Košč
88. S počítačem nejen k maturitě / Pavel Navrátil
89. S počítačem nejen k maturitě / Pavel Navrátil
90. Microsoft Access 2003 pro školy / Hana Rachačová
91. Chémia / Ivan Hnát
92. Anglický jazyk 1 / Richard Repka , Anna Benešová
93. Ekonomika / Kamil Kravárik , Zlatica Mravcová , Pavol Tarábek
94. Bankovníctvo / Janka Iľanovská
95. Základy estetiky a etikety / Erich Mistrík
96. Literatúra / Literatúr zahl.
97. Fyzika / Fyzik zahl.
98. Fyzika / Fyzik zahl.
99. Zemepis I. v kocke / Karel Kašparovský , Zuzana Ohrádková prel., Sylvie Mikulcová ilustr.
100. Biológia I. v kocke / Hana Hančová , Marie Vlková , Bronislava Trnková prel., Petr Ptáček ilustr.
nasledujúca strana
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ