Deskriptor elektronika
Počet nájdených titulov : 42
1. Unipolárne integrované obvody / Unipolárn zahl.
2. Elektronika / N. A. Kapcov , kol prel.
3. Priemyselná elektronika / Vladimír Svoboda , Július Zachar prel.
4. Použitie elektroniky / Ivan Ševcov
5. Technická elektronika / Julius Strnad
6. Aplikovaná elektronika / Giancarlo Contessi , Zora Čerychová prel.
7. Elektronika / Jan Maťátko
8. Elektronika / Jan Maťátko , Eva Foitová
9. Polovodičová elektronika / Albrecht Moschwitzer , Jozef Tomík prel.
10. Otázky a odpovede z polovodičov / Július Krempaský
11. Kvantová elektronika / Rudolf Hajossy prel., Anton Štrba prel., Vladimír Mesároš prel., Kvantov zahl.
12. Elektronika pro dům a zahradu / Elektronik zahl.
13. Elektronika?...Nič jednoduchšie! / Jean Pierre Oehmichen , Ivan Kamenský prel.
14. Veľký svet malých vecí / Eduard Drobný
15. Elektronika / Jaroslav Dvořáček , Ladislav Marvánek , Andrej Sršeň prel.
16. Elektronika / Zdeněk Křečan
17. Lekárska elektronika / Juliusz Keller
18. Elektronika a sdělovací technika / Jaroslav Dvořáček , Antonín Kubec , Jan Velický
19. Oznamovacia a ovládacia elektrotechnika / Bohuslav Květ , Jiří Trůneček , Jozef Kurtha prel.
20. Elektronické telefonní ústředny / Emanuel Prager , Jaroslav Trnka
21. Amatérská rádiotechnika a elektronika / Josef Daneš
22. Kurs radiotechniky / Jaroslav Dvořáček
23. Elektronika a oznamovacia technika / Vladimír Svoboda , Slavoj Kondrys , Pavol Holéczy prel.
24. Elektronické prvky / Ivan Burger , Lubomír Hudec
25. Využitie analógových integrovaných obvodov / Evgenij Kolombet , Kamil Jurkovič , Jan Zodl
26. Příklady z obecné elektrotechniky / František Fetter
27. Elektrotechnická ročenka 1988 / Elektrotechnick zahl.
28. Elektrotechnická ročenka 1990 / Elektrotechnick zahl.
29. Elektrotechnická ročenka 1985 / Elektrotechnick zahl.
30. Elektrotechnická ročenka 1986 / Elektrotechnick zahl.
31. Elektrotechnická ročenka 1987 / Elektrotechnick zahl.
32. Elektrotechnická ročenka 1989 / Elektrotechnick zahl.
33. Elektrotechnika a silnoproudá elektronika / Jaroslav Vladař , Jiří Zelenka
34. Základy elektrotechniky pro SPŠ elektrotechnické / Leonid Javorský , Antonín Bobek , Rudolf Musil
35. Praktické výpočty z elektrotechniky rádiotechniky a televízie / Karol Ondrejička , Konštantín Viktorín
36. Elektrotechnika / Pavol Hraško , Ivan Puzjak
37. Mikroskopická technika / Jan Wolf
38. Elektrotechnika a elektronika / Ivan Makovíny
39. Young Scientist
40. Úvod do číslicové techniky / Jean Putz , Jan Hlavička prel., Peter Golan prel.
41. Zapojení s integrovanými obvody / Milan Syrovátko , Boleslav Černoch
42. Mládež, elektronika, mikropočítače / Ivan Burger
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ