Deskriptor pravopis
Počet nájdených titulov : 34
1. Slovenský jazyk v kocke pre základné školy a nižšie ročníky viacročných gymnázií / Lucia Gianitsová-Ološtiaková , Martin Ološtiak
2. Pravidlá slovenského pravopisu
3. Príručka slovenského pravopisu pre školy / Ján Oravec
4. Slovenská gramatika / Eugen Pauliny
5. Pravidlá rómskeho pravopisu / Pravidl zahl.
6. Slovenský jazyk a sloh / Slovensk zahl.
7. Kultúra slovenského slova / Ján Horecký
8. Výslovnosť desiatich európskych jazykov / Ladislav Kučera
9. Kapitoly o slovenčine / Kapitol zahl.
10. Moderná slovenčina / Jozef Mistrík
11. Moderná slovenčina / Jozef Mistrík
12. Kapitoly zo slovenskej morfológie / Pavel Ondrus
13. Pravidlá slovenského pravopisu / Pravidl zahl.
14. Príručka slovenského pravopisu / Ján Oravec , Vincent Laca
15. Pravidlá slovenského pravopisu / Pravidl zahl.
16. Slovenská gramatika / Eugen Pauliny , Jozef Ružička , Jozef Štolc
17. Krátka gramatika slovenská / Eugen Pauliny
18. Pravidlá slovenského pravopisu / Pravidl zahl.
19. Pravopisný výcvik / Marta Patáková , Anna Rýzková
20. Slovenská gramatika / Eugen Pauliny , Jozef Ružička , Jozef Štolc
21. Osvojovanie pravopisu / Jozef Štefanovič
22. Dejiny slovenského jazyka / Ján Stanislav
23. Praktická príručka slovenského pravopisu / Alfonz Zauner
24. Nebojme sa pravopisu / Valéria Betáková
25. Spelling
26. Spelling
27. Pravopisný výcvik / Marta Patáková
28. Priateľ mäkčeň, kamarátka bodka / Valéria Betáková
29. Príručka slovenského pravopisu / Príručk zahl.
30. Príručka slovenského pravopisu / Príručk zahl.
31. Praktická príručka slovenského pravopisu / Alfonz Zauner
32. Slovenčina bez chýb / Mária Ivanová-Šalingová , Samo Šaling , Zuzana Maníková
33. Pravidlá slovenského pravopisu / Pravidl zahl.
34. Pravidlá slovenského pravopisu / Pravidl zahl.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ