Deskriptor živočíchy
Počet nájdených titulov : 56
1. Cesta okolo sveta / Jana Brožíková prel., Cest zahl.
2. Živočíchy / Milan Thurzo prel., Živočích zahl.
3. Afrika / Josef Vágner
4. Afrika / Josef Vágner
5. Poľnohospodárska biológia / Oľga Štepanovičová prel., Poľnohospodársk zahl.
6. Zoológia / Gustav Daněk , Paula Vilčeková prel.
7. Veľký atlas živočíchov / Mirko Bohuš prel., Alojz Čaputa prel., Zuzana Čičajová prel., Veľk zahl.
8. Přehled biologie / Stanislav Rosypal
9. Jedovaté rastliny a živočíchy okolo nás / Horst Altmann , Eva Bulánková prel.
10. Nepatrní obri / Ivan Veliký
11. Tajemství života / Blahoslav Balcar
12. Přehled biologie / Stanislav Rosypal
13. Život / Jan a kol. Buchar , kol ilustr.
14. Základy systematickej ZOOpaleontológie / Jozef Švagrovský
15. Zem dosiaľ neobjavená / Vladimír Mezencev , Juraj Šebesta prel.
16. Možno predvídať zemetrasenie / Pavel Marikovskij , Ivan Lukáč prel.
17. Vesmír. Zem. Človek / Viliam Jonec prel., Arnold Nemčok prel., Zdeněk Burian ilustr., Vesmí zahl.
18. Biológia / Romana Anděrová , Oľga Sedláková prel.
19. Potulky prírodou / Lothar Ritter , Pavel Hell prel.
20. Potulky prírodou / Lothar Ritter , Pavel Hell prel.
21. Živočíšna ríša a jej ochrana / Andrej Grigorievič Bannikov , Mária Lenochová prel.
22. Příroda v ČSSR / Jiří Čihař , Jaromír Zpěvák ilustr.
23. Slovensko v staršej a strednej dobe kamennej / Juraj Bárta
24. Biológia pre 2. ročník gymnázia / Vladimír Ferák prel., Mária Pálfyová prel., Biológi zahl.
25. Biológia pre 1. ročník gymnázia / Mária Bašovská prel., Biológi zahl.
26. 1000 otázok zo života zvierat / Marián Pochylý prel.
Kniha umožňuje poznať v podrobnostiach ríšu živočíchov.
27. Rastliny a živočíchy / Harry Garms , Tomáš Čejka prel., Milan Križo prel.
28. O prírode trochu inak / Steve Parker , Vladimír Kováč prel.
29. Stručná detská encyklopédia prírody / Mark Lambert , Vladimír Kováč prel.
30. Ilustrovaná encyklopédia / Ilustrovan , Ján Bauer prel.
31. Svet prírody / Marián Pochylý prel., Tony Hare zost.
32. Rekordy Zeme / Róbert Čeman zost.
33. Liečivá z prírody / Miriam Poluninová
34. Obrazový atlas živočíchov / Barbara Taylorová , Vladimír Kováč prel., Kenneth Lilly ilustr.
35. Žraloky a iní obyvatelia morských hlbín / Philip Steele , František Novomeský prel.
36. Cesty lososov / Walt Disney , Stanislav Vallo prel.
37. Príroda okolo nás / Alžbeta Havranová
38. Deti dúhy / Nikolaj Ivanovič Sladkov , Ľubica Finďová prel.
39. Za hranicami nepriateľstva / Vadim Ivanovič Nazarov , Miroslava Luxová prel., Marián Oravec ilustr., Marián Oravec ilustr.
40. Bílí jeleni / Luděk Bartoš
41. Ako sa dorozumievajú živočíchy / L. L. Stiškovskaja , Viera Gardošová prel.
42. Atlas chránených živočíchov Slovenska / Juraj Holčík , Zdeněk Berger ilustr., Alojz Čaputa zost.
43. Zvieratá a ich mláďatá / Marta Šurinová , Pavel Dvorský ilustr.
44. Z našej prírody / Jindřich Krejča ilustr., Ladislav Korbel zost.
45. Veľký obrazový atlas hmyzu / Václav Jan Staněk , Jozefína Jedličková prel.
46. Stretnutia v hlbinách / Mikuláš Lisický
47. Príroda, zem, rastliny, živočíchy / Mikuláš Lisický prel., Hans Erni ilustr., Prírod zahl.
48. Aj krokodíl má priateľov / Ivan Akimuškin
49. Od prvoka k člověku / Josef Rubín
50. Živočíchy / Roger Few , Vladimír Kováč prel.
51. Prehľad biológie / Prehľa zahl.
52. Čo by som mal vedieť o svete okolo nás / Č zahl.
53. Rozum do batôžka pre (pred)školákov / Rozu zahl.
54. Encyklopédia školáka aj na internete / Igor Kapišinský prel., Encyklopédi zahl.
55. Zálesácke dni (dnes) / Ľuba Kvietková , Zuzana Rusková ilustr., Marián Velba ilustr.
Praktické rady pre malých ochranárov prírody.
56. Atlas živočíchov / A. S. Barkov , I.B. Šustovová , Branislav Čech prel., A. Sičkar ilustr.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ