Deskriptor deti
Počet nájdených titulov : 79
1. Potravinový podvod páchaný na vašich deťoch / Michal Pataky
2. Uvoľněné rodičovství / Pavla Koucká
3. Žité zkušenosti rodin dětí s těžkým kombinovaným postižením / Žit zahl.
4. Prvorodené dieťa / Jiřina Prekopová , V. Bešková prel.
5. Buď fit s arnoldem / Arnold Schwarzenegger , Charles Gaines , Miroslav Strnad prel.
6. 150 her k utváření osobnosti / Elfriede Pausewangová , Kristína Lišková prel.
7. Poradenská psychologie pro děti a mládež / Ilona Pešová , Miroslav Šamalík
8. Rodina, dieťa, násilie / Mirina Hochelová
9. Sociálna prevencia / Milan Schavel , František Čišecký , Michal Oláh
10. Proti sexuálnemu zneužívaniu dievčat a chlapcov / Jana Cviková prel., Prot zahl.
11. Encyklopédia pohlavného života / Christiane Verdoux , Marta Činovská prel., Philippe Daure ilustr.
12. Encyklopédia pohlavného života / Christiane Verdoux , Marta Činovská prel., Martine Laurentová ilustr.
13. Základy patopsychológie detí a mládeže / Soňa Kariková
14. Odstránenie útlaku rozvedených otcov / Peter Varga
15. Drogová závislost a rodina / Marina Barnardová , Jiří Bareš prel.
16. Poruchy psychického vývinu v detstve a v adolescencii / Marta Popelková
17. Anestesiologie / H. Keszler , J. Minář , Josef Pokorný
18. The Moral Life of Children / Robert Coles
19. Semja glazami rebenka / G. T. Chomentauskas
20. Móda pre malých / Gundi Heineová , Jutta Barthelová , Ľubica Lučanská prel.
21. Vybrané state z vývinovej psychológie a patopsychológie / Ladislav Košč a kol.
22. Detská tvorba / Anton Macko
23. Čaro oživenej fantázie / Vladimír Predmerský
24. Praktikum bábkového divadla / Jiří Švec
25. Bábkové divadlo / Bábkov zahl.
26. Cvičíme s najmenšími / Eva Čepčianska , Katarína Schillerová , Jozef Baláž
27. Pohybové hry detí predškolského veku / Miroslav Rovný , Barbara Kabáčová , Koloman Granec
28. Pediatrické ošetrovateľstvo / Mária Boledovičová
29. Cvičením k zdraviu a kráse / V. Kliment , J. Kovalčíková
30. Buď pokojná, mama / Claudia Mühlan , Stanislav Muntág prel., Ján Muntág prel.
31. Berie vaše dieťa drogy? / Timothy Dimoff , Steve Carper , Milada Pauleová prel.
32. Dieťa v krásnej próze francúzskej / Helena Turcerová-Devečková prel., Dieť zahl.
33. Guide to Childcraft
34. Trénink tvořivosti / Werner Kirst
35. Sila ženy / Louise L. Hayová , Marián Dujnič prel.
36. Rozvíjíme sebedůvěru dětí / Angie Roseová
37. Nerob si starosti, mama! / Claudia Mühlan
38. Příběhy pomáhají s problémy / Bernd Badegruber
39. Keď rodičia milujú priveľmi / Laurie Ashnerová
40. S mamou na úteku / Nancy Baker Jacobs , Alojz Keníž prel.
41. Meno pre naše dieťa / Milan Majtán
42. Encyklopédia pohlavného života / Christiane Verdoux , Marta Činovská prel., Philippe Daure ilustr.
43. Vytvárať šťastný a rodinný život / Vytvára zahl.
44. Encyklopédia pohlavného života / Marta Činovská prel.
45. Prosím, zoznámte sa / Tomáš Novák
46. Hra a hračka v životě dítěte / Věra Mišurcová a kol.
47. Aké by malo byť naše dieťa? / Helmut Stolz , Erika Habiňáková prel.
48. Medzi detstvom a dospievaním / Erna Scharnhorst , Erna Druzgalová prel.
49. Citová výchova detí v rodine / Jelena Ippolitovna Kulčickaja , Jana Brožíková prel.
50. Knižka pro rodiče o knížkách pro děti / Miluše Havlínová
51. Vyznat se v dětech / Zdeněk Helus
52. Byť dobrým otcom - povinnosť, či túžba / František Chorvát
53. Deti a mládež v cestnej premávke / Ján Havrilla
54. Dieťa v jasliach / Erika Habiňáková
55. Máte ťažkosti pri výchove svojho dieťaťa? / Harry Schönfelder , Ernest Géze prel.
56. Kamaráti na celom svete / Eduard Odehnal , Peter Rónai ilustr.
57. Manželská čítanka / František Pávek
58. Alkohol a deti / Michal Turček
59. Deti očami sudcu / František Pávek
60. Problémy rodinnej výchovy / Ľudovít Bakoš
61. Ako pripraviť dieťa na školu / Ludmila Bělinová
62. Tradičné hry detí a mládeže na Slovensku / Kliment Ondrejka
63. Prečo sa deti boja / Miroslav Cipro , Melánia Dvoráková prel.
64. Alkohol a deti / Michal Turček
65. Milé peniažky / Wolfgang Scheel
66. Podruhé na tomto světě / Peter Harrison , Mary Harrison , Lenka Štepánková prel.
67. Život je zaujímavý / Živo zahl.
68. Agresivita a šikanovanie medzi deťmi / Pavel Říčan , Alena Potašová prel., Oľga Halmiová prel.
69. Komunikačné problémy detí s viacerými chybami / Jozef Baláž
70. Psychológia a patopsychológia dieťaťa / Psychológi zahl.
71. Narodilo se s problémy a co bude dál? / Daniela Sobotková , Jaroslava Dittrichová
72. Domov. Tipy, rady, nápady / Rosamond Richardsonová , Martin Krankus prel.
73. Horoskop vašeho dítěte / Winfried Noé , Zlata Kufnerová prel.
74. Nadané dieťa / Jolana Laznibatová
75. Máte neklidné dítě? / Nessia Laniado , Ivana Hlaváčová prel.
76. Downův syndrom / Mark Selikowitz , Dagmar Tomková prel.
77. Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež / Ondrej Sliacky zost., Slovní zahl.
78. Zlatí fotrovci alebo Aj rodičov treba vychovávať / Gerit Kopietzová , Jörg Sommer , Anna Lackovičová prel.
79. Sexuální násilí na dětech / Eva Vaníčková a kol.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ