Deskriptor román slovenský
Počet nájdených titulov : 3
1. Moderný slovenský román / Ján Števček
2. Esej o slovenskom románe / Ján Števček
3. Dedinský román / Martin Kukučín
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ